PROJEKTI

Projekat Odgovor na migrantsku krizu duž balkanske rute: Sjeverna Makedonija i Crna Gora- (III faza)

Opšti cilj projekta je da doprinese poboljšanju životnih uslova i socijalnoj inkluziji migranata i raseljenih lica u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori.

Saznajte više →

Pružanje zdravstvene zaštite migrantima i tražiocima azila u Crnoj Gori

U okviru potpisanog memoranduma o saradnji između Crvenog krsta Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova, od 1. septembra ove godine, Crveni krst Crne Gore je počeo implementaciju projekta čiji je cilj jačanje i pružanje podrške kao i servisa zaštite strancima koji traže međunarodni zaštitu u Crnoj Gori i njihovim porodicama

Saznajte više →

Projekat „Osnaživanje Romkinja i Egipćanki tokom pandemije Covid-19 u Crnoj Gori“

Crveni krst Crne Gore je nedavno potpisao ugovor o realizaciji projekta sa Turskim Crvenim polumjesecom, pod nazivom: „Osnaživanja Romkinja i Egipćanki tokom pandemije Covid-19 u …

Saznajte više →

X-STOCK: Poboljšanje prekogranične pripremljenosti kroz zajedničko upravljanje zalihama u jugoistočnoj Evropi

Saznajte više →

Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe sa invaliditetom u Podgorici za 2021. godinu

Projekat je finansijski podržan od strane Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada.  Projektom je predviđeno angažovanje stručnih članova mobilnog tima (socijalni radnik, psiholog i druga …

Saznajte više →

Briga o starijima – podrška Italijanskog Crvenog krsta

Crveni krst Crne Gore od 1. februara 2021. godine nastavlja realizaciju prekograničnog projekta Briga o starijima, u saradnji sa Crvenim krstom Albanije, a uz finansijsku …

Saznajte više →

Doprinos socijalnoj inkluziji i integraciji migranata i izbjeglica kroz smanjenje diksriminacije i povećanje zaposlenosti

O projektu: Opšti cilj projekta je doprinos socijalnoj inkluziji i integraciji migranata i izbjeglica kroz smanjenje diskriminacije i povećanje zaposlenosti. To će biti urađeno kroz …

Saznajte više →

Inovativne usluge podrške za starije u zajednici

 Crveni krst Crne Gore, u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i Institutom za javno zdravlje, od početka novembra ove godine realizuje projekat “Inovativne usluge podrške za …

Saznajte više →

Projekat “Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom Covid-19 virusa i budućih kriza”

 Opšti cilj projekta je da doprinese jačanju otpornosti starijih i osoba sa invaliditetom na Zapadnom Balkanu tokom Covid-19 virusa i budućih kriza.  Specifični cilj: Starije …

Saznajte više →

Unaprjeđenje volonterizma u Crnoj Gori

Crveni krst Crne Gore od početka maja 2020. godine sprovodi projekat pod nazivom “Unaprjeđenje volonterizma u Crnoj Gori”. Projekat će se realizovati u 10 opštinskih …

Saznajte više →

Pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom

U januaru 2020. godine Crveni krst Crne Gore (CKCG) prijavio se na javni poziv Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS) za finansiranje usluge pomoć u …

Saznajte više →

Doprinos socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana kroz aktivnosti obrazovanja i zapošljavanja

Crveni krst Crne Gore početkom decembra 2019. godine započeo je realizaciju projekta Doprinos socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana kroz aktivnosti obrazovanja i zapošljavanja, podržanog od …

Saznajte više →