Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

PROJEKTI

Projekat sa Britanskim Crvenim krstom

Projekat integracije Ukrajine - Glavni cilj ovog projekta je uspostavljanje međunarodne saradnje između Britanskog Crvenog krsta i Crvenog krsta Crne Gore kako bi se ukrajinske ...
Saznajte više →

Nastavak saradnje sa Međunarodnom federacijom društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca

Crveni krst Crne Gore je 27. februara 2023. godine potpisao amandman ugovora sa Međunarodnom federacijom društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca (“IFRC”), koji će trajati do 31. ...
Saznajte više →

Projektni ugovor za implementaciju apela broj MDR66001 – Ukrajina i ostale pogođene zemlje – sa različitim izvorima finansiranja

6. aprila 2022. Godine je zaključen ugovor između Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca (“IFRC”) i Crvenog krsta Crne Gore čiji je cilj pružanje podrške ...
Saznajte više →

Pomoć u pristupu pravima strancima koji su izrazili namjeru da traže azil, tražiocima azila i osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita u Crnoj Gori

Opis i sadržaj: Ovim projektom nastoje se osigurati standardi prihvata stranaca koji su izrazili namjeru da traže azil i tražilaca azila, kao i odgovarajuća ...
Saznajte više →

Projekt CONEX Balkan

Projekt: „CONEX Balkan“ – Covid 19 Nexus odgovor za poboljšanje socio-ekonomske situacije marginalizovanih osoba u 6 zemalja Zapadnog Balkana.
Saznajte više →

Projekat Odgovor na migrantsku krizu duž balkanske rute: Sjeverna Makedonija i Crna Gora- (III faza)

Opšti cilj projekta je da doprinese poboljšanju životnih uslova i socijalnoj inkluziji migranata i raseljenih lica u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori.
Saznajte više →

Pružanje zdravstvene zaštite migrantima i tražiocima azila u Crnoj Gori

U okviru potpisanog memoranduma o saradnji između Crvenog krsta Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova, od 1. septembra ove godine, Crveni krst Crne Gore je ...
Saznajte više →

Projekat „Osnaživanje Romkinja i Egipćanki tokom pandemije Covid-19 u Crnoj Gori“

Crveni krst Crne Gore je nedavno potpisao ugovor o realizaciji projekta sa Turskim Crvenim polumjesecom, pod nazivom: „Osnaživanja Romkinja i Egipćanki tokom pandemije Covid-19 u ...
Saznajte više →

X-STOCK: Poboljšanje prekogranične pripremljenosti kroz zajedničko upravljanje zalihama u jugoistočnoj Evropi

Saznajte više →

Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe sa invaliditetom u Podgorici za 2021. godinu

Projekat je finansijski podržan od strane Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada.  Projektom je predviđeno angažovanje stručnih članova mobilnog tima (socijalni radnik, psiholog i druga ...
Saznajte više →

Briga o starijima – podrška Italijanskog Crvenog krsta

Crveni krst Crne Gore od 1. februara 2021. godine nastavlja realizaciju prekograničnog projekta Briga o starijima, u saradnji sa Crvenim krstom Albanije, a uz finansijsku ...
Saznajte više →

Doprinos socijalnoj inkluziji i integraciji migranata i izbjeglica kroz smanjenje diksriminacije i povećanje zaposlenosti

O projektu: Opšti cilj projekta je doprinos socijalnoj inkluziji i integraciji migranata i izbjeglica kroz smanjenje diskriminacije i povećanje zaposlenosti. To će biti urađeno kroz ...
Saznajte više →