Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Difuzija i međunarodno humanitarno pravo

Difuzija osnovnih principa Crvenog krsta i Međunarodnog humanitarnog prava zasnovana je na međunarodnoj obavezi svake države potpisnice Ženevskih konvencija iz 1949. godine i Dopunskih protokola iz 1977. godine.

Ova oblast povjerena je organizaciji Crvenog krsta koja ima trajni zadatak da širi znanja o osnovama Međunarodnog humanitarnog prava i osnovnim principima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, s krajnjim ciljem da se postigne što veća zaštita žrtava rata i drugih ugroženih ljudi.

Takođe, obaveza zastupanja i promocije humanitarnih vrijednosti i pravila Međunarodnog prava utvrđena je Statutom i drugim dokumentima Pokreta.

Značaj širenja znanja o osnovnim princima Crvenog krsta i o Međunarodnom humanitarnom pravu od opšteg je interesa, stoga su i ciljne grupe različite: članstvo i volonteri Crvenog krsta, članovi organa Crvenog krsta i zaposleni, osnovnoškolska i srednješkolska omladina, studenti, predstavnici državnih i lokalnih organa, pripadnici policijskih i vojnih snaga i civilne zaštite, prestavnici sredstava informisanja, zdravstveni i prosvjetni radnici, opšta javnost.

CILJ:

Širenje znanja o istorijatu, misiji i principima Crvenog krsta i pravnim izvorima na kojima Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca temelji svoje djelovanje u miru, venrednim situacijama i tokom rata.

AKTIVNOSTI:

  • Intenziviranje aktivnosti na polju širenja znanja o Crvenom krstu u okviru tradicionalnih aktivnosti i akcija Crvenog krsta Crne Gore: Svjetski dan/nedjelja Crvenog krsta, Dani Crvenog krsta;
  • Organizovanje naconalne obuke u oblasti difuzije i Međunarodnog humanitarnog prava;
  • Osnaživanje difuzerskog kadra u Crvenom krstu Crne Gore;
  • Predavanje na temu „Difuzija-širenje znanja o Crvenom krstu i Međunarodnom humanitarnom pravu”, za sve grupe koje borave u Domu solidarnosti u Sutomoru, kao i u okviru svih obuka realizovanih u Crvenom krstu Crne Gore;
  • Saradnja sa obrazovnim ustanovama i organizovanje predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola;
  • Saradnja sa viskoškolskim obrazovnim institucijama;
  • Učešće na međunarodnim skupovima;
  • Izrada odgovarajućeg edukativno-promotivnog materijala.