Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Pomoć u pristupu pravima strancima koji su izrazili namjeru da traže azil, tražiocima azila i osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita u Crnoj Gori

 Opis i sadržaj:

Ovim projektom nastoje se osigurati standardi prihvata stranaca koji su izrazili namjeru da traže azil i tražilaca azila, kao i odgovarajuća integracijska podrška osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita u Crnoj Gori. Kroz projektne aktivnosti, Crveni krst Crne Gore će zajedno sa UNHCR-om pružiti podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova kako bi ojačali mehanizme odgovora na različite potrebe UNHCR-ovih osoba od interesa i pružili im adekvatnu podršku. U cilju ostvarenja cilja projekta Crveni krst Crne Gore će, u toku 2022., pružiti psihološku, psihosocijalnu i drugu pomoć za 2.500 stranaca koji su izrazili namjeru da traže azil, tražilaca azila i lica sa međunarodnom zaštitom u Crnoj Gori.

Kako je sukob između Rusije i Ukrajine eskalirao u martu 2022. te se broj ukrajinskih izbjeglica u Crnoj Gori počeo rapidno povećavati – ukazala se potreba za  hitnom reakcijom na terenu. Projekat, prvobitno zamišljen kao podrška tražiocima azila i osobama s međunarodnom zaštitom u ostvarivanju prava garantovanih Zakonom o međunarodnoj i supsidijarnoj zaštiti, uključuje još jednu ciljnu grupu kojoj je potrebna podrška na isti način – izbjeglice iz Ukrajine.

Na implementaciji ovog projekta, na terenu je angažovan mobilni tim koji 3 terenska radnika/ voditelja slučaja, 2 psihologa, 2 socijalna radnika i 2 kulturološka medijatora/prevoditelja arapskog i ukrajinskog jezika, uz podršku pravnog sektora Crvenog krsta Crne Gore, financijskog sektora, sektora logistike,  volontera Crvenog krsta Crne Gore i drugih resursa Crvenog krsta.

Ciljevi:

 • Poboljšanje uslova prijema i smještaja lica – stranaca koji su izrazili namjeru da traže azil i tražiocima azila;
 • Olakšavanje procesa integracije licima kojima je odobrena međunarodna zaštita u Crnoj Gori;
 • Lakši pristup obrazovanju;
 • Slobodan pristup medicinskoj zaštiti;
 • Uspostavljanje kvalitetne komunikacije između domicilne zajednice i zajednica koje su ciljne grupe projekta;
 • Seksualno i rodno nasilje – prevencija i odgovor;
 • Asistencija institucijama u pružanju pomoći tražiocima azila i licima u procesu integracije uz potpuno poštovanje međunarodno prihvaćenih standarda.

 

Aktivnosti:

 • Pružanje PSP-a za posebno ranjive pojedince/porodice;
 • Pružanje podrške za specifične medicinske slučajeve obezbjeđujući tretmane i ljekove;
 • Organizovanje PSP radionica;
 • Redovan obilazak pojedinaca/porodica koje su u procesu integracije;
 • Pružanje pomoći u komunikaciji sa institucijama;
 • Pružanje pomoći psihologa;
 • Prevodilačke usluge,
 • Informisanje javnosti.

 

Očekivani rezultati:

 • Pružanje psihološke, psihosocijalne i druge pomoći za 2.500 lica – stranaca koji su izrazili namjeru da traže azil, tražiocima azila ili licima kojima je odobrena međunarodna zaštita u Crnoj Gori;
 • Pružanje različite vrste podrške za 35 lica kojima je odobrena međunarodna zaštita u Crnoj Gori;
 • Praćenje redovnog i kvalitetnog obrazovanja djece;
 • Dostupnost medicinske njege u punom obimu svakome kome je potrebna;
 • Organizovanje radionica u cilju identifikovanja izazova sa kojima se korisnici suočavaju;
 • Uspostavljanje saradnje i stvaranje pozitivne atmosfere koja omogućava miran i kvalitetan suživot domicilne zajednice i korisnika;
 • Pružanje pravovremene i adekvatne psihološke, medicinske i pravne pomoći Identifikovanim slučajevima seksualnog i rodnog nasilja,
 • Kvalitetna asistencija institucijama u pružanju pomoći tražiocima azila i licima u procesu integracije uz potpuno poštovanje međunarodno prihvaćenih standarda.

 

U periodu od 01.01 – 31.06.2022., kroz ovaj projekat:

 • 960 korisnika je dobilo podršku u pristupu pravima i uslugama;
 • 220 korisnika koji pripadaju ekstremno ranjivim grupama (djeca, samohrane majke, trudnice, djeca bez pratnje, oboljeli od hroničnih bolesti, oboljeli sa akutnim oboljenjima opasnim poživot, stari i iznemogli) je bilo korisnika nekog oblika pomoći/asistencije – psihosocijalne podrške, psihološke podrške, medicinske asistencije;
 • 450 korisnika je dobilo medicinsku asistenciju (transport do doma zdravlja, bolnice, specijalističke ustanove, prevođenje tokom pregleda, nabavka lijekova);
 • 150 migranata/ tražilaca azila je u području opština Podgorica i Tuzi bilo informisano o sistemu azila u Crnoj Gori te neophodnosti registracije boravka u Ministarstvu unutrasnjih poslova;
 • 105 izbjeglica iz Ukrajine je podržano u pristupu pravima i uslugama – pristup zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj zaštiti, obrazovanju i zapošljavanju, kroz projektne aktivnosti u području psihosocijalne i psihološke podrške, pružanju savjetovanja i pomoći u komunikaciji s nadležnim državnim institucijama.