Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe sa invaliditetom u Podgorici za 2021. godinu
Projekat je finansijski podržan od strane Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada.  Projektom je predviđeno angažovanje stručnih članova mobilnog tima (socijalni radnik, psiholog i druga stručna lica), koji će pružati usluge u okviru mobilnog tima tokom 2021. godine za 120 lica sa invaliditetom. Njihove obaveze će se odnositi na pružanje usluga u dijelu psihosocijalne podrške u kući i porodicama, podrška u komunikaciji sa nadležnim institucijama i individualni pristup korisniku i njegovim/njenim potrebama, kako bi se osoba sa invaliditetom osnažila za što samostalnije funkcionisanje ali i za jačanje porodica.  Glavni cilj projekta je:  – doprinos samostalnom funkcionisanju osoba sa invaliditetom i njihovoj inkluziji u društvo, osiguravanje kvaliteta pruženih usluga pomoćnika u kući, prevencija socijalne isključenosti pojedinca, podržavanje života pojedinca u prirodnoj zajednici. Posebni ciljevi projekta su:  – poboljšanje njihovog pristupa zdravstvenim i socijalnim servisima, – poboljšanje pristupa servisima koji doprinose njihovom kvalitetnijem životu, – obezbjeđivanje individualne podrške. Aktivnosti:  Mobilni tim će korisnicima, ali i članovima njihovih porodica pomoći u sticanju novih vještina kojima će olakšati svakodnevicu i pomoći u poboljšanju, odnosno održanju postojećeg stanja.  Takođe, projektom je predviđena saradnja sa udruženjima, čiji će predstavnici zajedno sa mobilnim timom obilaziti korisnike na teritoriji Podgorice.  Predviđeni su obilasci svih korisnika uključenih u realizaciju projekta, pružanje podrške u ostvarivanju prava u okviru socijalne, dječije i zdravstvene zaštite. Takođe, će biti obezijeđeno i angažovanje volontera za podršku licima sa invaliditetom u cilju smanjenja socijalne isključenosti. Pored psihosocijalne podrške, kao i podrške u zajednici, Crveni krst Crne Gore će obezbijediti i humanitarnu pomoć za lica koja su u stanju humanitarne potrebe. Ciljna grupa: Shodno procjeni potreba članova mobilnog tima, kroz projekat će se obezbijediti individualna podrška za grupu korisnika sa sličnim potrebama shodno njihovom invaliditetu.   Projektom je predviđeno pružanje podrške za 120 lica sa invaliditetom na teritoriji Podgorice. Korisnici su identifikovani u saradnji sa udruženjima za pomoć licima sa invaliditetom kao i Centrom za socijalni rad. Pored saradnje sa dosadašnjim udruženjima, Crveni krst Crne Gore će uputiti poziv i za još 4 udruženja i organizacijama na teritoriji Podgorice da kandiduju dodatnih 5 korisnika po udruženjima koji će se uključiti u program podrške kroz mobilne timove. Zajedno sa predstavnicima udruženja će obići sve prijavljenje i napraviti individualni plan potreba i raspored obilazaka za svako lice sa rang liste, a koji bi služilo kao uputstvo za dalji rad sa korisnicima.