Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Priprema i odgovor na nesreće

Crveni krst Crne Gore učestvuje u zbrinjavanju ugroženog stanovništva, prikuplja i raspoređuje humanitarnu pomoć, organizuje akcije prikupljanja iste i osposobljava ekipe za djelovanje u vanrednim situacijama.

CILJ:

Ojačati kapacitete organizacije za pripremu i odgovor na nesreće, kako na kopnu, tako i na vodi.

AKTIVNOSTI:

 • Obavlja poslove Službe traženja, radi prikupljanja i evidentiranja podataka o evakuisanim, izbjeglim, raseljenim i nestalim licima, usljed ratnih razaranja, prirodnih i drugih nesreća i opasnosti u miru i ratu i radi traženja nestalih lica (član 9. stav 1. tačka 4);
 • Učestvuje u prihvatu i smještaju evakuisanog stanovništva, izbjeglih i raseljenih lica, pružanju pomoći i sprovođenju drugih mjera koje mogu doprinijeti zbrinjavanju nastradalog i ugroženog stanovništva, izbjeglih i raseljenih lica (član 9. stav 1. tačka 5);
 • Organizuje prikupljanje i raspoređuje humanitarnu pomoć primljenu od međunarodnih organizacija i drugih donatora, nacionalnih društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca za humanitarno – socijalne potrebe na teritoriji Crne Gore, u miru i ratu (član 9. stav 1. tačka 6);
 • Pokreće, organizuje i sprovodi ili učestvuje u redovnim i vanrednim akcijama solidarnosti u Crnoj Gori, za pomoć ugroženim licima i žrtvama prirodnih, ekoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja, epidemija i oružanih sukoba u zemlji i svijetu, obezbjeđuje čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe (član 9. stav 1. tačka 7);
 • Sarađuje i učestvuje u akcijama međunarodne pomoći i solidarnosti (član 9. stav 1. tačka 8);
 • Organizuje i sprovodi stručno osposobljavanje predavača za obuku iz prve pomoći, u saradnji sa nadležnom zdravstvenom ustanovom, vodi evidenciju o obuci i izdaje odgovarajuća uvjerenja o stručnoj osposobljenosti predavača (član 9. stav 1. tačka 9)
 • Organizuje i sprovodi obuku iz prve pomoći, u saradnji sa nadležnom zdravstvenom ustanovom, sprovodi ispite, vodi evidenciju i izdaje uvjerenje o položenom ispitu iz prve pomoći, osposobljava pripadnike policije, vatrogasne službe i dr (član 9.stav 1. tačka 10);
 • Organizuje i osposobljava ekipe za djelovanje u vanrednim uslovima u oblasti socijalne zaštite, spasilaštva na vodi i uređenim skijalištima, psiho-socijalnu podršku stanovništva, u saradnju sa državnim organima sprovodi program priprema za djelovanje u nesrećama (član 9. stav 1. tačka 12);
 • Vrši popularisanje, organizuje akcije dobrovoljnog davalaštva krvi, u saradnji sa zdravstvenim ustanovama za transfuziju krvi, vodi o njima evidenciju, utvrđuje uslove za dodjelu priznanja dobrovoljnim davaocima krvi i dodjeljuje im ista (član 9. stav 1. tačka 13);
 • Učestvuje u izradi plana u slučaju priliva izbjeglica – migranata gdje ima značajnu ulogu;
 • Organizuje Službu spasavanja na vodi i Službu za spasavanje na uredjenim skijalištima, sprovodi obuku spasilaca za rad u tim službama, vodi evidenciju i izdaje uvjerenja o osposobljenosti, organizuje obnavljanje znanja i provjeru fizičke sposobnosti spasilaca svake godine (član 9. stav 1. tačka 14).

SPASILAŠTVO NA VODI I UREĐENIM SKIJALIŠTIMA

Spasilaštvo na vodi i uređenim skijalištima su programske aktivnosti Crvenog krsta Crne Gore koje djeluje u okviru Programa priprema i djelovanje u nesrećama.

Crveni krst Crne Gore profesionalno sprovodi aktivnosti u vezi sa poboljšanjem bezbjednosti i očuvanja ljudskih života na vodenoj sredini kao i na uređenim skijalištima. Crveni krst Crne Gore je partner državnim organima u sprovođenju djelatnosti od opšteg značaja i interesa.

Crveni krst ima zadatak da obezbijedi dovoljan broj stručno obučenih spasilaca, da obezbijedi plaže, bazene i skijališta sa dovoljnim brojem stručno obučenih spasilaca. Svoje planove i programe, ne kršeći međunarodne standarde organizacije kojoj pripadamo (ILS-e), prilagodili smo turističkoj privredi Crne Gore.

AKTIVNOSTI:

 • Edukacija građana o opasnostima na vodi i skijalištima, prevenciji od nesreća;
 • Obuka spasilaca (kursevi za profesionalno bavljenje ovim poslom);
 • Provjera znanja i sposobnosti spasilaca (jednom godišnje)
 • Obuka instruktora;
 • Aktivno učešće u svim aktivnostima vezanim za poboljšanje bezbjednosti korisnika;
 • Aktivno učešće u radu komisija međunarodnih asocijacija u oblasti spasilaštva.
 • Otvaranje i zatvaranje ski-staza;
 • Redovno patroliranje ski-stazama;
 • Pretraga terena u slučaju potrebe;
 • Zbrinjavanje povriđenih skijaša i ukazivanje adekvatne pomoći;
 • Transport povrijeđenog do ambulante;
 • Evakuacija skijaša sa žičara;
 • Procjena bezbjednosti i rizika za rad skijališta u slučaju vremenskih nepogoda.