Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Pružanje zdravstvene zaštite migrantima i tražiocima azila u Crnoj Gori

U okviru potpisanog memoranduma o saradnji između Crvenog krsta Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova, od 1. septembra ove godine, Crveni krst Crne Gore je počeo implementaciju projekta čiji je cilj jačanje i pružanje podrške kao i servisa zaštite strancima koji traže međunarodni zaštitu u Crnoj Gori i njihovim porodicama.

Kroz ovaj projekat, Crveni krst Crne Gore će pružati zdravstvenu zaštitu i raditi na jačanju otpornosti migranata i tražilaca azila, raditi promociju održavanja lične higijene, pružati prvu pomoć (naročito u okviru centra za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu, odsjek Božaj, zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova).

Specifični cilj projekta je pružanje podrške za pristup zdravstvenoj zaštiti i psihosocijalna podrška u okviru centra za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu, odsjek Božaj.

Aktivnosti koje će se sprovoditi u okviru projekta su:

  • Angažovanje mobilnog tima (1 doktor, 2 medicinska tehiničara, 2 terenska radnika i 2 prevodioca) koji će pružati podršku korisnicima,
  • Pružanje zdravstvene zaštite migrantima i strancima koji traže međunarodni zaštitu,
  • Organizovanje radionica za promociju zdravlja, održavanj lične higijene i prevencije prenosivih bolesti,
  • Organizovanje nedjeljnih sastanaka tima u cilju razmjene informacija i unaprjeđenja svakodnevnih aktivnosti u skladu sa izazovima na terenu i praćenja specifičnih slučajeva.

 

Projekat je finansijski podržan od strane Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i Švajcarskog Crvenog krsta, a biće realizovan u saradnji sa nadležnim institucijama i drugim partnerskim organizacijama.