Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Zdravstvena djelatnost

Prva pomoć

Prva pomoć je skup postupaka i mjera kojima se spasavaju životi i zdravlje unesrećenih i primjenjuje se na licu mjesta. Većina aktivnosti u ovoj programskoj djelatnosti posvećena je edukaciji.

Preko 80 % spasenih života, potiče upravo od laika a ne od zdravstvenih radnika, tako da je akcenat na tome da se što više stanovnika Crne Gore upozna sa osnovama prve pomoći.

CILJ:

Edukacija što većeg broja građana CG koji će znati osnove prve pomoći i biti u mogućnosti da pomognu sebi i drugima.

AKTIVNOSTI:

Crveni krst Crne Gore organizuje:

 • Osnovne obuke za zaposlene u radnim organizacijama,
 • Obuke za instruktore prve pomoći,
 • BLS/AED obuke ili obuke posvećene kardio-pulmunalnoj reanimaciji i upotrebu AED-a (automatskog defibrilatora),
 • Obuke za spasioce na vodi.
 • Obuke i predavanja na temu prve pomoći u predškolskim, osnovnoškolskim i srednješkolskim vaspitnim ustanovama, kao i na fakultetima;
 • Predavanja o osnovama prve pomoći za zainteresovane građane;
 • Organizovanje pokaznih vježbi prve pomoći u saradnji sa Službom zaštite i spasavanja;
 • Sanitetsko obezbjeđivanje manifestacija.
Prikaži još

Dobrovoljno davalaštvo krvi

Dobrovoljno davalaštvo krvi, u Crnoj Gori, je nedovoljno razvijeno, što potvrđuju i statistički podaci iz 2020. godine, da je svega 2,7% davalaca krvi u našoj zemlji.

Od toga 40% su nenamjenski, dobrovoljni davaoci krvi, dok 60% čine namjenski, odnosno porodični davaoci krvi, koji krv daju za članove porodice, prijatelje, rođake, poznanike.

Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije jeste da se nivo porodičnih davalaca krvi svede na najmanju moguću mjeru, a da se procenat dobrovoljnih davalaca krvi poveća na minimum 4%.

Ostvarivanje davalaštva krvi, kao nacionalnog interesa, uređeno je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o obezbjeđivanju krvi i Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore.

CILJ:

Motivisati što veći broj građana Crne Gore da se uključe u dobrovoljno davalaštvo krvi, povećati broj dobrovoljnih davalaca krvi i, ujedno, obezbijediti dovoljne količine krvi kao lijeka humanog porijekla.

AKTIVNOSTI:

U okviru Zakona o obezbjeđivanju krvi, Crveni krst Crne Gore, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi:

 • Obezbjeđuje potreban broj dobrovoljnih davalaca krvi,
 • Inicira i podstiče dobrovoljno davanje krvi,
 • Vodi brigu o dobrovoljnim davaocima krvi,
 • Informiše javnosti i promoviše dobrovoljno davalaštvo krvi,
 • Organizuje vaspitno-motivacione aktivnosti, za mlade, u školama, preduzećima, firmama, organizacijama…
 • Utvrđuje uslove za dodjelu priznanja Ministarstva zdravlja i organizuje dodjelu istih,
 • Organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi,
 • Učestvuje u kreiranju godišnjeg plana vaspitno-motivacionih aktivnosti i akcija dobrovoljnog davanja krvi u Crnoj Gori,
 • Osniva savjetodavna tijela radi razmatranja, analiziranja i unaprjeđivanja dobrovoljnog davalaštva krvi.
Prikaži još

Prevencija HIV/AIDS-a

Crveni krst Crne Gore tretira pitanje prevencije HIV/AIDS-a i polnoprenosivih bolesti. U saradnji sa različitim institucijama i drugim organizacijama koje se bave ovom tematikom, organizuje edukativne aktivnosti.

Takođe, ciljevi Globalne agende Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, čija smo punopravna članica, dodatno obavezuju našu organizaciju na aktivan odnos na planu prevencije i sprječavanja zaraznih bolesti i bolesti zavisnosti.

Sve aktivnosti su usmjerene ka jačanju volonterske baze u opštinskim organizacijama i osposobljavanju dovoljnog broja mladih ljudi da se aktivno bave ovim pitanjem u svojim lokalnim sredinama, kao vršnjački edukatori.

CILJ:

Smanjenje stigme u diskriminacije osoba koje su zahvaćene virusom, kao i podizanje svijesti građana Crne Gore o HIV/ AIDS-u.

AKTIVNOSTI:

 • Realizacija seminara za volontere opštinskih organizacija Crvenog krsta Crne Gore;
 • Formiranje tima volontera posvećenih tematici prevenciji HIV/AIDS-a;
 • Obilježavanje bitnih datuma u oblasti prevencije HIV-a i polno-prenosivih bolesti;
 • Izrada odgovarajućeg edukativnog materijala;
 • Saradnja sa relevantnim institucijama – Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje, kao i NVO koje tretiraju ovu problematiku;
 • Organizovanje i realizacija predavanja i seminara sa organizacijama kao što su: „CAZAS” i „JUVENTAS”, „MOMSIC”;
 • Realizovanje kampanje „Anti-stigma i diskriminacija”;
 • Učešće na regionalnim i ostalim skupovima u vezi sa ovom problematikom.

 

Prikaži još