Prethodna
Sledeći
Prethodna
Sledeći
Prethodna
Sledeći

Novosti

Osnivanje nove opštinske organizacije Crvenog krsta

U želji da u Gusinju oformimo opštinsku organizaciju Crvenog krsta i nastavimo širenje naše humane misije, generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore, gospođa Jelena Dubak, sastala se sa predsjednicom opštine Gusinje, gospođom Anelom Čekić i savjetnikom, gospodinom Refikom Pirovićem u Podgorici.

Saznajte više

Dani Crvenog krsta Crne Gore 2022.

Crveni krst Crne Gore je tradicionalno obilježio Dane Crvenog krsta u periodu od 29. novembra do 6. decembra, a ove godine i 147 godina postojanja.
Prvo društvo Crvenog krsta na Balkanu od osnivanja do danas ispit humanosti polagalo je u mnogim za društvo teškim situacijama, a tokom Dana Crvenog krsta predstavilo je svoje djelatnosti u okviru aktivnosti koje su ovim povodom pripremile opštinske organizacije i Crveni krst Crne Gore.

Saznajte više

Panel diskusija „Međunarodno humanitarno pravo u trećem milenijumu – od principa do primjene“

U okviru obilježavanja Dana Crvenog krsta Crne Gore organizovana je panel diskusija „Međunarodno humanitarno pravo u trećem milenijumu – od principa do primjene“ čiju je realizaciju podržao Međunarodni komitet Crvenog krsta, Regionalna delegacija u Beogradu.

Saznajte više

Svaki je život
jednako bitan

Aktuelni projekti

Projektni ugovor za implementaciju apela broj MDR66001 – Ukrajina i ostale pogođene zemlje – sa različitim izvorima finansiranja

6. aprila 2022. Godine je zaključen ugovor između Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca (“IFRC”) i Crvenog krsta Crne Gore čiji je cilj pružanje podrške izbjeglicama iz Ukrajine koji se nalaze u Crnoj Gori.

Saznajte više

Pomoć u pristupu pravima strancima koji su izrazili namjeru da traže azil, tražiocima azila i osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita u Crnoj Gori

Opis i sadržaj:
Ovim projektom nastoje se osigurati standardi prihvata stranaca koji su izrazili namjeru da traže azil i tražilaca azila, kao i odgovarajuća integracijska podrška osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita u Crnoj Gori. Kroz projektne aktivnosti, Crveni krst Crne Gore će zajedno sa UNHCR-om pružiti podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova kako bi ojačali mehanizme odgovora na različite potrebe UNHCR-ovih osoba od interesa i pružili im adekvatnu podršku. U cilju ostvarenja cilja projekta Crveni krst Crne Gore će, u toku 2022., pružiti psihološku, psihosocijalnu i drugu pomoć za 2.500 stranaca koji su izrazili namjeru da traže azil, tražilaca azila i lica sa međunarodnom zaštitom u Crnoj Gori.

Saznajte više

Projekt CONEX Balkan

Projekt: „CONEX Balkan“ – Covid 19 Nexus odgovor za poboljšanje socio-ekonomske situacije marginalizovanih osoba u 6 zemalja Zapadnog Balkana.

Saznajte više

I vi možete
spasiti nečiji život

Djelatnosti

Spasilaštvo na vodi

Video galerija

Dom solidarnosti

Dom solidarnosti, najveća „kuća solidarnosti“ u našoj zemlji, nalazi se u Sutomoru, na jugu crnogorskog primorja, na obali mora. Objekat je izgrađen 1980. godine, a stavljen u funkciju dječjeg odmarališta Crvenog krsta 1981. godine. Od tada se Dom solidarnosti koristi i kao edukativni centar Crvenog krsta Crne Gore, koji je adaptiran, uz finansijsku podršku međunarodnih donatora, 2011. godine i danas je to moderan centar zatvorenog tipa, koji služi za organizovanje brojnih domaćih i međunarodnih skupova.