Prethodna
Sledeći
Prethodna
Sledeći
Prethodna
Sledeći

Dnevni presjek sredstava prikupljenih preko žiro računa

Ovdje možete pratiti koliko je sredstava prikupljeno za pomoć stanovništvu Turske i Sirije pogođenom zemljotresom.

Novosti

Sastanak sa ambasadorom Bugarske u Crnoj Gori

Novimenovani ambasador Bugarske u Crnoj Gori, NJ.E Stefan Dimitrov, posjetio je danas Crveni krst Crne Gore gdje ga je ugostila generalna sekretarka Jelena Dubak.

Saznajte više

Sastanak u Sarajevu „Zdravlje u hitnim situacijama“

U Sarajevu je 16. i 17. marta održan sastanak na temu „Zdravlje u hitnim situacijama“ koji je organizovala Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

Saznajte više

Partnerski sastanak u okviru projekta “Izgradnja otpornosti na poplave”

U periodu od 14-16. marta 2023. godine, u Ženevi, Švajcarska, održan je sastanak nacionalnih društava partnera na projektu Alijansa za izgradnju otpornosti na poplave.

Saznajte više

Svaki je život
jednako bitan

Aktuelni projekti

Nastavak saradnje sa Međunarodnom federacijom društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca

Crveni krst Crne Gore je 27. februara 2023. godine potpisao amandman ugovora sa Međunarodnom federacijom društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca (“IFRC”), koji će trajati do 31. marta 2024. godine. Ovim je omogućen nastavak već postojećih aktivnosti kao i sprovođenje novih aktivnosti i usluga kako bi se adekvatno zadovoljile potrebe rastućeg broja korisnika. Cilj ovog projekta je pružanje podrške izbjeglicama iz Ukrajine koje se nalaze u Crnoj Gori.

Saznajte više

Projektni ugovor za implementaciju apela broj MDR66001 – Ukrajina i ostale pogođene zemlje – sa različitim izvorima finansiranja

6. aprila 2022. Godine je zaključen ugovor između Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca (“IFRC”) i Crvenog krsta Crne Gore čiji je cilj pružanje podrške izbjeglicama iz Ukrajine koji se nalaze u Crnoj Gori.

Saznajte više

Pomoć u pristupu pravima strancima koji su izrazili namjeru da traže azil, tražiocima azila i osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita u Crnoj Gori

Opis i sadržaj:
Ovim projektom nastoje se osigurati standardi prihvata stranaca koji su izrazili namjeru da traže azil i tražilaca azila, kao i odgovarajuća integracijska podrška osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita u Crnoj Gori. Kroz projektne aktivnosti, Crveni krst Crne Gore će zajedno sa UNHCR-om pružiti podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova kako bi ojačali mehanizme odgovora na različite potrebe UNHCR-ovih osoba od interesa i pružili im adekvatnu podršku. U cilju ostvarenja cilja projekta Crveni krst Crne Gore će, u toku 2022., pružiti psihološku, psihosocijalnu i drugu pomoć za 2.500 stranaca koji su izrazili namjeru da traže azil, tražilaca azila i lica sa međunarodnom zaštitom u Crnoj Gori.

Saznajte više

I vi možete
spasiti nečiji život

Djelatnosti

Spasilaštvo na vodi

Video galerija

Dom solidarnosti

Dom solidarnosti, najveća „kuća solidarnosti“ u našoj zemlji, nalazi se u Sutomoru, na jugu crnogorskog primorja, na obali mora. Objekat je izgrađen 1980. godine, a stavljen u funkciju dječjeg odmarališta Crvenog krsta 1981. godine. Od tada se Dom solidarnosti koristi i kao edukativni centar Crvenog krsta Crne Gore, koji je adaptiran, uz finansijsku podršku međunarodnih donatora, 2011. godine i danas je to moderan centar zatvorenog tipa, koji služi za organizovanje brojnih domaćih i međunarodnih skupova.