Prethodna
Sledeći
Prethodna
Sledeći
Prethodna
Sledeći

Novosti

Događaj povodom Svjetskog dana izbjeglica

Crveni krst Crne Gore je sinoć u Podgoričkom parku u partnerstvu sa UNHCR-om upriličio događaj povodom Svjetskog dana izbjeglica u Crnoj Gori.

Saznajte više

Počela sjednica Savjeta delegata

Nakon uspješno završene sjednice Generalne skupštine Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca, danas je u Ženevi počeo Savjet delegata Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca koji će trajati do 23. juna 2022. godine.

Saznajte više

Svjetski dan izbjeglica

Svjetski dan izbjeglica je međunarodni dan koji su Ujedinjene nacije odredile u čast izbjeglicama širom svijeta. Slavi snagu i hrabrost ljudi koji su bili primorani da napuste svoju domovinu da bi izbjegli sukob ili progon.

Saznajte više

Svaki je život
jednako bitan

Aktuelni projekti

Projekat Odgovor na migrantsku krizu duž balkanske rute: Sjeverna Makedonija i Crna Gora- (III faza)

Opšti cilj projekta je da doprinese poboljšanju životnih uslova i socijalnoj inkluziji migranata i raseljenih lica u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori.

Saznajte više

Pružanje zdravstvene zaštite migrantima i tražiocima azila u Crnoj Gori

U okviru potpisanog memoranduma o saradnji između Crvenog krsta Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova, od 1. septembra ove godine, Crveni krst Crne Gore je počeo implementaciju projekta čiji je cilj jačanje i pružanje podrške kao i servisa zaštite strancima koji traže međunarodni zaštitu u Crnoj Gori i njihovim porodicama

Saznajte više

Projekat „Osnaživanje Romkinja i Egipćanki tokom pandemije Covid-19 u Crnoj Gori“

Crveni krst Crne Gore je nedavno potpisao ugovor o realizaciji projekta sa Turskim Crvenim polumjesecom, pod nazivom: „Osnaživanja Romkinja i Egipćanki tokom pandemije Covid-19 u …

Saznajte više

I vi možete
spasiti nečiji život

Djelatnosti

Spasilaštvo na vodi

Video galerija

Dom solidarnosti

Dom solidarnosti, najveća „kuća solidarnosti“ u našoj zemlji, nalazi se u Sutomoru, na jugu crnogorskog primorja, na obali mora. Objekat je izgrađen 1980. godine, a stavljen u funkciju dječjeg odmarališta Crvenog krsta 1981. godine. Od tada se Dom solidarnosti koristi i kao edukativni centar Crvenog krsta Crne Gore, koji je adaptiran, uz finansijsku podršku međunarodnih donatora, 2011. godine i danas je to moderan centar zatvorenog tipa, koji služi za organizovanje brojnih domaćih i međunarodnih skupova.