Претрага
Close this search box.
Projekat „Osnaživanje Romkinja i Egipćanki tokom pandemije Covid-19 u Crnoj Gori“

Crveni krst Crne Gore je nedavno potpisao ugovor o realizaciji projekta sa Turskim Crvenim polumjesecom, pod nazivom: „Osnaživanja Romkinja i Egipćanki tokom pandemije Covid-19 u Crnoj Gori“.

 Cilj projekta je da doprinese osnaživanju žena Roma i Egipćana (RE) koje žive u Crnoj Gori (Konik, Podgorica) i smanji negativni socio-ekonomski uticaj izazvan COVID-19, poboljšavajući njihov pristup socijalno-zdravstvenim uslugama i zapošljavanju.

Pripadnice RE populacije će biti podržane u vođenju njihovih biznisa i pohađanju obrazovnih i stručnih kurseva radi povećanja njihovih tehničkih vještina i svijesti o zdravlju i rodno zasnovanom nasilju.

Ciljevi  projekata su:

1. 4 RE žene su se obučile za nova znanja i vještine. Ovaj cilj će se postići sprovođenjem stručnih obuka za 4 žene.

2. 4 RE žene su zaposlene i finansijski nezavisne. Ovaj cilj će se postići podrškom biznis inkubatoru koji vode žene.

3. 70 RE žena povećalo je svoju svijest o važnosti zaštite zdravlja i načinu prijavljivanja rodno zasnovanog nasilja. Ostvarivanje ovog cilja postići će se organizacijom radionica o promociji zdravlja i RZN, kao i kampanjom od vrata do vrata o prevenciji RZN (100 žena i muškaraca)

4. 50 žena RE osnaženo je i uključeno u donošenje odluka u zajednici. Ovaj cilj će se postići organizovanjem posjeta vladinim i nevladinim institucijama u Crnoj Gori i širenjem letaka (700 RE osoba).

Projekat će trajati godinu dana, od 15.06.2021. do 15.06.2022.