Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Socijalna djelatnost

Briga o starijima

Crna Gora spada u red evropskih zemalja koje ubrzano stare, a kretanje ukupnog broja stanovnika, uz nepovoljnu starosnu strukturu u posljednje tri decenije, kao i očekivani trendovi u narednom periodu imaju i imaće značajne socio-ekonomske implikacije na ekonomiju Crne Gore, ali i društvo u cjelini.

Istraživanja ukazuju da se stariji danas suočavaju sa brojnim izazovima od kojih se izdvajaju: siromaštvo, usamljenost, nedostatak brige i usluga, loše zdravstveno stanje itd. Sve ovo uticalo je da program Brige o starijima bude jedan od prioritetnih za Crveni krst u proteklih nekoliko godina.

Godinama unazad Crveni krst radi na unaprjeđenju kvaliteta usluga namijenjenih ovoj populaciji, a u želji da odgovori na različite potrebe i izazove teži uvođenju novih usluga koje promovišu koncepte zdravog starenja, međugeneracijske solidarnosti i ljudskih prava starijih osoba.

Korisnici programa su osobe: koje imaju 65 ili više godine, koje žive same ili sa nekim od članova porodice koje su takođe u stanju potrebe, koje imaju minimalna ili nemaju primanja, koje imaju zdravstvene poteškoće i koje ne dobijaju sličan vid podrške od druge institucije ili organizacije. Svi kriterijumi za prijem korisnika ne moraju biti zadovoljeni već se vrši procjena potreba i na osnovu toga donosi odluka o uključivanju korisnika u odgovarajući model usluge.

CILJ:

Doprinos poboljšanju kvaliteta života starijih osoba u Crnoj Gori.

AKTIVNOSTI:

U okviru programa Briga o starijima realizuje se niz projekata usklađenih sa potrebama ove populacije, uz stalni razvoj inovativnih modela podrške.

Aktivnosti i usluge podrške koje su dostupne starijima su:

 • Volonterske usluge podrške kroz redovne kućne posjete;
 • Usluga pomoć u kući za starija i lica sa invaliditetom;
 • Klubovi za starije osobe;
 • Radionice i druge edukativne i rekreativne aktivnosti zdravog starenja;
 • Obilježavanje značajnih datuma za ovu populaciju;
 • Distribucija humanitarne pomoći za socijalno najugroženije starije osobe;
 • Pružanje psihosocijalne podrške u kriznim situacijama,
 • Saradnja sa relevantnim institucijama i organizacijama na nacionalnom i lokalnom nivou kada je u pitanju briga o starijima;
 • Učešće u radnim grupa sa ciljem uticaja na proces donošenja odluka kada je u pitanju strateško planiranje podrške ovoj populaciji;
 • Realizacija obuka za volontere iz oblasti brige o starijima i zdravog starenja;
 • Organizovanje akreditovanog programa obuke za uslugu pomoć u kući;
 • Kreiranje edukativnog i promotivnog materijala, analiza stanja kada je u pitanju položaj starijih, procjena potreba starijih itd;
 • Saradnja sa drugim nacionalnim društvima, razmjena iskustva, znanja, učešće na raznim međunarodnim događajima;
 • Apliciranje za projekte kojima se obezbjeđuje finansiranje dijela usluga.

 

Prikaži još

Program borbe protiv trgovine ljudima

Crveni krst Crne Gore realizuje program Borba protiv trgovine ljudima, koji se zasniva na preventivno-edukativnim aktivnostima, kao i aktivnostima humanitarne podrške.

Trgovina ljudima predstavlja moderan oblik ropstva koji za posljedicu ima kršenje osnovnih ljudskih prava.

CILJ:

Doprinos smanjenju broja žrtava trgovine ljudima u Crnoj Gori, kao i unaprjeđenje saradnje sa relevantnim institucijama.

AKTIVNOSTI:

 • Saradnja sa vladinim institucijama i drugim relevantnim organizacijama koje se bave problemom trgovine ljudima;
 • Organizovanje kampanja i obilježavanje značajnih datuma u oblasti borbe protiv trgovine ljudima;
 • Organizovanje i realizovanje seminara za volontere Crvenog krsta Crne Gore u oblasti borbe protiv trgovine ljudima;
 • Učestvovanje na regionalnim i međunarodnim seminarima, kao i godišnjim sastancima koji govore o borbi protiv trgovine ljudskim bićima;
 • Izrada edukativnog materijala za program borbe protiv trgovine ljudima;
 • Saradnja sa obrazovnim institucijama.
Prikaži još

Migracije

Migracije predstavljaju jedan od najvećih izazova današnjice koja pogađa mnoge zemlje svijeta a samim tim zahtijeva i odgovor nacionalnih društava unutar MFCK/CP, tako Crveni krst Crne Gore u okviru svog mandata primarno kroz program humanitarnog djelovanja i psihosocijalne podrške, humanitarne pomoći i integracije već duži niz godina sprovodi program pružanja psihosocijalne podrške tražiocima azila, licima sa odobrenom zaštitom u Crnoj Gori ali i migrantima i pripadnicima romske i egipćanske populacije.

CILJ:

Pružanje podrške licima u pokretu, ublažavanje patnje, posljedica migracija i podrška integraciji za one koji žele da ostanu u Crnoj Gori.

AKTIVNOSTI:

 • Pružanje humanitarne pomoći svim korisnicima u stanju potrebe;
 • Organizovanje radionica iz različitih oblasti, kao što su: prva pomoć, antitrafiking, RFL (restoring family links), HIV/AIDS;
 • Pružanje pomoći pri uspostavljanju porodičnih veza (RFL-restoring family links), pružanje podrške u slučajevima spajanja porodica (komunikacija sa drugim nacionalnim društvima Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca i institucijama, pribavljanje dokumenata);
 • Pružanje pomoći korisnicima (migranti, tražioci azila i lica sa odobrenom zaštitom u Crnoj Gori) u cilju ostvarivanja prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, zapošljavanje u vidu zajedničkih odlazaka kod ljekara, komunikacija sa nastavnicima u školama i sl;
 • Pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz rad edukativnog kadra.
 • Pored aktivnosti na terenu, CKCG učestvuje u izradama Strategija i Akcionih planova koji imaju za cilj definisanje aktivnosti, planova za integraciju, postupanje sa licima koja traže međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori ali i crnogorske državljane koji kroz sistem readmisije i dobrovoljnog povratka se vraćaju u Crnu Goru.
 • Organizovanje radionica na teme prevencije bolesti, bolesti djece, žene, porodice kroz tzv. Porodični centar za djevojke, žene, buduće majke, majke i bake romske i egipćanske (RE) populacije.
 • Informisanje roditelja i djece RE populacije o procedurama upisa djece u redovan obrazovni sistem;
 • Podjela školskog pribora i higijene za učenike gradskih škola;
 • Rad sa mladima RE populacije kroz radionice tzv. Kluba mladih (medijska pismenost, rad na računaru, osnove stranih jezika, podizanje svijesti o prenosivim bolestima itd);
 • Podrška zapošljavanju i preduzetničkih djelatnosti RE odraslih kroz aktivnosti biznis inkubatora;
 • Obuke za zanatska zanimanja za odrasle RE u cilju sticanja određenih vještina i kvalifikacija.