Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Podmladak i omladina

Volonteri Crvenog krsta Crne Gore su pretežno osobe koje pripadaju kategorijama podmlatka (do 15 godina) i omladine (od 15 do 27 godina) i ključni su nosioci svih aktivnosti organizacije.

CILJ:

Osnaživanje kapaciteta postojećih volontera i povećanje broja novih volontera koji će aktivno učestvovati u razvoju programskih djelatnosti, i društva u cjelini.

AKTIVNOSTI:

 • Organizovanje aktivnosti i obilježavanje značajnih datuma za Crveni krst Crne Gore;
 • Obilježavanje Međunarodnog dana mladih i Međunarodnog dana volontera;
 • Održavanje redovnih sastanaka Komisije za podmladak i omladinu;
 • Definisanje strukture (utvrđivanje pravila, komunikacije, oblika i načina rada, sistema podrške i nagrađivanja) omladine na lokalnom i nacionalnom nivou;
 • Organizovanje susreta mladih iz svih OOCK;
 • Planska i kontinuirana edukacija mladih, jačanje i širenje mreže volonterskog kadra u svim opštinskim organizacijama, kroz jedinstveni sistem obuke (uključiti određeni broj volontera iz redova podmlatka i omladine u obuke iz oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi, prve pomoći, brige o starima, djelovanja u nesrećama, psiho-socijalne podrške…) i otvaranje klubova za mlade;
 • Analiza brojnog i organizacionog stanja, angažovanosti i uključenosti mladih, sa utvrđivanjem koncepta djelovanja mladih po konkretnim zaduženjima za oblasti rada (prva pomoć, djelovanje u nesrećama, spasilaštvo, psiho – socijalna podrša, briga o starijima, i dr);
 • Uspostavljanje saradnje mladih Crvenog krsta Crne Gore sa mladima drugih nacionalnih društava, humanitarnih i drugih organizacija u zemlji i svijetu;
 • Učešće na međunarodnim i drugim skupovima mladih u zemlji i inostranstvu;
 • Izrada edukativno – propagandnog materijala;
 • Informisanje i medijska promocija aktivnosti i akcija mladih Crvenog krsta;
 • Promovisanje volonterizma i ukazivanje na značaj volonterizma mladih.