Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Organizacioni razvoj

 Pored poslova od javnog interesa, Crveni krst realizuje i posebne programe, u skladu sa načelima i misijom Međunarodnog pokreta (član 11 Zakona o Crvenom krstu Crne Gore).

Prioritetni ciljevi organizacije Crvenog krsta, na planu organizacionog razvoja i jačanja, usmjereni su, prvenstveno, na :

  • sprovođenje poslova od javnog interesa; interna i eksterna regulativa;
  • jačanje ljudskih resursa (profesionalno osoblje, upravljačka struktura , volonteri);
  • interne i eksterne komunikacije;
  • materijalni resursi, izvori finansiranja;
  • standardizacija programskih obaveza;
  • jačanje humanih vrijednosti;
  • razvoj partnerskih odnosa (bilateralna i multilateralna saradnja).

Na planu organizacionog razvoja, Crveni krst Crne Gore, naročito u periodu nakon obnove nezavisnosti nacionalnog društva, ostvaruje sve zapažanije rezultate.

Nakon samoprocjene stepena organizacionog razvoja, sprovedene kroz Analizu stanja organizacije Crvenog krsta u opštinama (2006/07), u 2008. godini, uz podršku Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca – Delegacija Beograd, organizovan je trodnevni seminar – radionica za organizacioni razvoj, na kojoj su odgovorni predstavnici svih nivoa organizovanja Crvenog krsta Crne Gore, u skladu sa Strategijom razvoja CKCG 2006/10. god, definisali jedinstvene, prioritetne i obavezne programske sadržaje rada i djelovanja organizacije.

Takođe, u saradnji i uz podršku Međunarodne federacije, Crveni krst Crne Gore je otpočeo kontinuirani proces osposobljavanja kadrova za pisanje projekata i prikupljanje sredstava, koji se realizuje kroz tri faze i nalazi u završnoj fazi.

Značajni rezultati na planu organizacionog razvoja ostvareni su i u oblasti IT komunikacija i finansijskog razvoja.

Kroz obezbjeđivanje dopunske podrške iz internih fondova Međunarodnog pokreta Crveni krst otpočinje implementaciju Plana intenzivirane izgradnje institucionalnih kapaciteta nacionalnog društva, za period 2009 – 2011.god.

Sadržaj razvojnog plana čini: jačanje ljudskih resursa; unapređivanje strateškog upravljanja i rukovođenja, prikupljanje sredstava i unaprjeđivanje sistema internih i eksternih komunikacija i vizuelnog identiteta Nacionalnog društva, na koji način će se , kroz razvojni proces ojačati institucionalni kapaciteti Crvenog krsta Crne Gore za efikasno ostvarivanje Misije .

U organizaciji Crvenog krsta Crne Gore, na lokalnom nivou organizovanja i na nivou nacionalnog društva, 2009/10. godina predstavljaju period sprovođenja redovnih izbora organa upravljanja i rukovođenja, za mandatni period 2010-2014. godina.