Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Organizacioni razvoj

Djelovanje Crvenog krsta , odnosno njegova osnovna misija, usmjerena je naročito na: sprečavanje i ublažavanje ljudskih patnji, posebno onih izazvanih prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama; učešće u aktivnostima posvećenim zaštiti života i zdravlja; edukacije i obrazovanja stanovništva; podsticanje i unaprjeđivanje solidarnosti prema svima kojima je potrebna pomoć i zaštita, međusobno pomaganje, socijalna pomoć stanovništvu i očuvanje dostojanstva ugroženog čovjeka.

Crveni krst Crne Gore vrši sljedeće poslove od javnog interesa (čl. 9 i 10 Zakona o Crvenom krstu Crne Gore):

  • zastupa i sprovodi načela i Misiju Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, kao i međunarodnog humanitarnog prava, prati i nadzire njihovu primjenu u oružanim sukobima i zalaže se za zaštitu svih žrtava i ostvarivanje ljudskih prava iz svoje nadležnosti;
  • organizuje upoznavanje građana sa Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava rata od 12. avgusta 1949. godine i Dopunskim protokolima uz ove konvencije od 8. juna 1977. godine;
  • obavlja i druge poslove koji proizilaze iz odredaba Ženevskih konvencija i drugih međunarodnim ugovorima preuzetih obaveza koje se odnose na pružanje humanitarne pomoći;
  • obavlja poslove Službe traženja radi prikupljanja i evidentiranja podataka o evakuisanim, izbjeglim, raseljenim i nestalim licima usled ratnih razaranja, prirodnih i drugih nesreća i opasnosti u miru i ratu i radi traženja nestalih lica;
  • učestvuje u prihvatu i smještaju evakuisanog stanovništva, izbjeglih i raseljenih lica, pružanju pomoći i sprovođenju drugih mjera koje mogu doprinijeti zbrinjavanju nastradalog i ugroženog stanovništva, izbjeglih i raseljenih lica;
  • organizuje prikupljanje i raspoređuje humanitarnu pomoć primljenu od međunarodnih organizacija i drugih donatora, nacionalnih društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca za humanitarno socijalne potrebe na teritoriji Crne Gore, u miru i ratu;

Org.razvoj_3