Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Zbog čestih utapanja, pogotovo u ljetnjem periodu, na rijekama, jezerima i moru, Crveni krst Crne Gore je 1996/97. god. počeo sa obukom u spasilaštvu na vodi jednog broja mladih ljudi iz najugroženijih područja i to: Nikšića, Kolašina, Plava, Podgorice i primorja. Crveni krst je tada obuku povjerio medjunarodnim instruktorima iz Italije.

Početkom 1997. godine Crveni krst Crne Gore postaje punopravni član ILS-e – International Life Saving Federation of Europe (Međunarodne federacije za spašavanje života na vodi. Na osnovu toga, naše Nacionalno društvo, kao jedini predstavnik naše države u ILS-i, je steklo legitimno pravo i obavezu, da spasilaštvo na vodi uvrsti u svoje programske aktivnosti i da sprovodi, statutom ILS-e predviđene, zadatke spašavanja iz vode i prevencije nesreća na vodi. Iste godine su započete široke aktivnosti na normativnom uređenju Službe spašavanja života iz vode kao i obimne aktivnosti na edukaciji edukatora. Instruktori su, kao i Nastavni centar u Sutomoru, lincencirani od Međunarodne federacije za spašavanje na vodi. Polaznicima obuke se omogućava dobijanje međunarodnog sertifikata o osposobljenosti.

Pored vrhovnog cilja spašavanja ljudskih života i jednog od osnovnih ciljeva razvijanja Spasilačke službe na vodi, ciljevi Crvenog krsta Crne Gore su:

 • sprovodjenje masovnih preventivnih mjera;
 • dalji razvoj spasilačke službe na vodi u svim sredinama, plažama, kao i mjestima gdje postoje organizovana i uređena kupališta;
 • praćenje i primjena međunarodnih standarda u oblasti tehnike spašavanja;
 • praćenje i primjena međunarodnih standarda u oblasti medicine koji se primjenjuju u spasilačkim službama;
 • osavremenjavanje i obezbjeđivanje standardne opreme za efikasne intervencije spasilaca u spasilačkim akcijama;
 • omasovljavanje broja kompetentnih spasilaca i visokostručnih i vještih edukatora.

Takođe, obaveznost zastupanja  i promocije humanitarnih vrijednosti i pravila  Međunarodnog prava utvrđena je Statutom i drugim  dokumentima Pokreta.
Jedinstvenu strategiju i godišnje planove rada u oblasti difuzije, priprema Centar za difuziju, a utvrđuje Upravni odbor Crvenog krsta Crne Gore.
Koordinatori za difuziju Opštinskih organizacija  Crvenog krsta  sprovode jedinstvene planove i programe, kao i posebne programe za lokalnu sredinu.

Jedinstven pristup difuziji  obezbjeđuje se i na način što je edukacija novih difuzera u isključivoj  nedležnosti Centra za difuziju Crvenog krsta Crne Gore, odnosno organizacija  i planiranje edukacije je u njegovoj nadležnosti, naravno, uz angažovanje difuzera iz lokalnih sredina, i uz poštovanje zahtjeva i potreba iskazanih u određenoj opštinskoj organizaciji.
Ovakav način organizacije omogućava Crvenom krstu Crne Gore, da uz znatno manja materijalna sredstva, obezbijedi punu  koordinaciju aktivnosti na planu difuzije.

Difuzija osnovnih principa Crvenog krsta i Medjunarodnog humanitarnog prava podrazumijeva:

 • Širenje  znanja o Međunarodnom humanitarnom pravu i Osnovnim principima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, promocija, zastupanje i širenje ideja o humanitarnim vrijednostima  sadržanim u ovim dokumentima;
 • Širenje znanja o značenju znaka Crvenog krsta, pravilima o upotrebi i zaštiti znaka;
 • Promocija humanitarnih vrijednosti i istraživanje humanitarnog prava, kao  novi oblik  diseminacije među mladima;
 • Širenje znanja  o sadržini osnovnih ljudskih prava, vrsti ljudskih prava, na koga se odnose, koga štite i na koji način.
 • razvoj saradnje sa svim relevantnim činiocima društva, organima i službama radi koordiniranog, efikasnog i organizovanog funkcionisanja spasilaštva na vodi i omogućavanje razvoja sportskih aktivnosti spasilaca na vodi, obezbjeđujući tako konstantnu utreniranost, kao i promotivne sadržaje za pridobijanje novih polaznika;
 • iznalaženje stabilnih izvora finansijske podrške, odnosno projekata za samofinansiranje razvoja spasilaštva na vodi.

Nastavni centar za spasilaštvo na vodi korisnicima plaža nudi:

 • Osposobljavanje spasilaca (obuke novih spasilaca i ovjere legitimacija za tekuću godinu);
 • Obezbjeđivanje jednoobrazne lične opreme za spasioce u svjetski prepoznatljivim bojama za tu djelatnost;
 • Konsalting – pomoć oko postavljanja spasilačke službe i preporuka za nabavku opreme;
 • Pomoć pri zaposlenju spasilaca (davanje podataka o spasiocima koji su spremni da rade);
 • Nadzor nad radom spasioca;
 • Promociju plaže i kupališta (kroz promotivne kampanje o spasilaštvu na vodi).

 

Spasavanje iz vode je vrlo opasna situacija kako za unesrećenog, tako i za samog spasioca. Samo dobro i stručno obučeni spasioci i sa dobrom fizičkom kondicijom trebaju da se upuštaju u spasavanju iz vode. Nastavni centar spasioce obučava i provjerava na osnovu standarda Međunarodne federacije spašavanja na vodi (ILS), organizacije koja okuplja spasilačke službe iz cijelog svijeta.

Planom i programom ILS-e za sticanje licence spasioca predviđeno je najmanje 100 časova nastave (praktične, teoretske i prve pomoći). Obuka traje sedam dana. Obuke se održavaju u Centru za obuku spasilaca na vodi, Domu Solidarnosti Crvenog krsta Crne Gore u Sutomoru.

Uslovi koje kandidati trebaju da ispunjavaju:

 • Potvrda o psiho-fizičkoj i zdrastvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje)
 • Znanje i iskustvo iz oblasti plivačkih sposobnosti
 • Osnovna obuka iz pružanja prve pomoći
 • Minimum 18 godina (za zvanje spasilac kandidat)

 

Znanje i iskustvo iz oblasti plivačkih sposobnosti (praktični dio) obuhvata:

 • Ronjenje na dah – 20m i više,
 • Plivanje  na 50m za 50 sekundi,
 • Plivanje  na 300m za 6 minuta i 20 sekundi.