Претрага
Close this search box.
Prva pomoć

Osnovni kurs prve pomoći sastoji se od 15 časove koji uključuju teorijsku nastavu i praktične vježbe. Predavači su zdravstveni radnici kojima asistiraju volonteri koji imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti. Programom je predviđena obuka kako zaustaviti krvarenje, kako i sterilno previti nekog, uraditi imobilizaciju i transportovati povrijeđene, kako sanirati otvorene i zatvorene prelome, opekotine, šta treba uraditi kod osoba koje su bez svijesti, postupak oživljavanja, odnosno reanimacije… Takođe, postoje i dodatni kursevi koji su namijenjeni radnim organizacijama i specijalistički kursevi koji su namijenjeni edukatorima, odnosno predavačima.

Crveni krst Crne Gore sprovodi obuku u pružanju prve pomoći u Crvenom krstu Glavnog grada Podgorica i svim opštinskim organizacijama Crvenog krsta u Crnoj Gori. Edukacija se vrši u osnovnim i srednjim školama, fakultetima, radnim organizacijama, odnosno svuda gdje postoji interesovanje za ovom programskom aktivnošću. Veliki broj volontera, zdravstvenih i prosvjetnih radnika, omladinskih volontera koji su učestvovali na brojnim seminarima, državnim i međunarodnim takmičenjima čine jaku kadrovsku osnovu za realizovanje programa prve pomoći.

Svoje stečeno znanje polaznici kursa (osnovci i srednjoškolci) imaju priliku da prikažu na opštinskim i Državnom takmičenju ekipa Crvenog krsta u pružanju prve pomoći. Pobjednici Opštinskih takmičenja učestvuju na državnom takmičenju, a pobjednik Državnog takmičenja ekipa Crvenog krsta u pružanju prve pomoći ima pravo učešća na Evropskom takmičenju. Takmičenje se odvija u kategoriji podmladka (osnovna škola) i omladine (srednja škola i fakultet).

Crveni krst Crne Gore ima odličnu saradnju sa Crvenim krstom Austrije kada je u pitanju prva pomoć. Trenutno je u izradi jedinstveni priručnik prve pomoći koji će se koristiti na nacionalnom nivou i služiće za obuku volontera. Priručnik je namijenjen za osnovni kurs prve pomoći, dok će drugi priručnik biti namijenjen za predavače, odnosno edukatore. U planu je i izrada posebnog priručnika koji će biti namijenjen vozačima motornih vozila, koje će ubuduće Crveni krst Crne Gore edukovati u pružanju prve pomoći.

Postoji dobra saradnja i sa Hitnom medicinskom službom, tako da su ekipe Crvenog krsta Crne Gore učestvovale u obezbjeđivanju mnogih sportskih i kulturno – zabavnih manifestacije (npr. koncert Madone, turnir svjetske lige u vaterpolu…).

 

P.pomo_1 P.pomo_2