Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Dani Crvenog krsta Crne Gore 29. novembar-6. decembar

Crveni krst Crne Gore 29. novembra obilježava 146 godina postojanja nacionalnog društva, tada prvog na Balkanu i 22. u svijetu. Kao i prethodnih godina, tradicionalno u sedmici od 29. novembra do 6. decembra obilježavamo i Dane Crvenog krsta Crne Gore u okviru kojih opštinske organizacije Crvenog krsta organizuju različite aktivnosti u cilju promocije djelatnosti i programa koje sprovode sa korisnicima na terenu.

Volonteri opštinskih organizacija Crvenog krsta će u pomenutim Danima, svoje sugrađane upoznati sa osnovama prve pomoći, načinima pružanja podrške starijim osobama i ostalim ranjivim grupama, značaju dobrovoljnog davanja krvi, djelovanju u nesrećama… U Danima Crvenog krsta se obilježavaju i dva važna datuma: 1. decembar-Dan borbe protiv side i 5. decembar-Međunarodni dan volontera. To će biti prilika da se javnost detaljnije upozna sa načinima prevencije i liječenja HIV/AIDSa, kao i o načinima volontiranja u Crvenom krstu.

Pored navedenih aktivnosti, u Danima Crvenog krsta će biti realizovana i podjela pomoći socijalno ugroženim porodicama.

Osim 29. novembra- Dana Crvenog krsta CG u okviru kojeg će biti predstavljene naše djelatnosti, 30. novembra u hotelu CUE u Podgorici organizovaćemo panel diskusiju na temu Međunarodno humanitarno pravo i izazovi modernog doba; 1. decembra obilježićemo i Dan borbe protiv HIV/AIDSa u okviru kojeg će volonteri organizovati radionice i predavanja širom Crne Gore na ovu temu i dijeliti građanima kondome; 5. decembra obilježićemo i Međunarodni dan volontera- dan najhumanijih ljudi koji se nesebično daju, a naročito su bili vrijedni tokom pandemije.

U protekloj godini, Crveni krst Crne Gore je, u okviru svog mandata, ostvario sljedeće rezultate:

2.500 građana je edukovano o osnovama pružanja prve pomoći; realizovana je usluga pomoći u kući za 872 starije osobe koju pružaju 93 gerontodomaćice u 14 opština, 50 novih gerontodomaćica je obučeno za rad sa starijim osobama, u Baru i Bijelom Polju su otvoreni centri za njegu starijih lica u zajednici, u 8 opština volonteri idu u kućne posjete ovoj ciljnoj grupi, a u 5 opština funkcionišu klubovi za starija lica; riješena su 3 slučaja traženja lica i omogućeno preko 120 poziva u cilju uspostavljanja porodičnih veza; za 3.500 migranata, tražilaca azila i stranaca sa odobrenom međunarodnom zaštitom, pružena je humanitarna pomoć, psiho-socijalna podrška, pomoć u pristupu pravima, zdravstvenim uslugama, organizovane su edukativne i preventivne radionice, za odrasle i djecu kao i asistencija u procesu zapošljavanja i sticanja određenih kvalifikacija; 9 pripadnika romske i egipćanske populacije pomognuti su u ostvarivanju svojih biznis ideja kroz pokrivanje troškova njihovih godišnjih poreza, a za 4 žene ove populacije organizujemo obuke za zanatske djelatnosti. Edukativnim aktivnostima o zdravlju, obrazovanju, vakcinaciji obuhavćeno je oko 700 pripadnika RE populacije; podržali smo 122 osobe sa invaliditetom kroz usluge podrške za život u zajednici- kućne posjete, psihološka podrška, humanitarna i pomoć u komunikaciji sa relevantnim institucijama, volonterska i fizioterapeutska podrška i pružanje usluga u kući i van nje, ali i podijelili 106 invalidskih kolica onima kojima su bila neophodna; organizovali smo obuku za 10 novih motivatora u oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi, finansijski pomogli realizaciju 23 akcije dobrovoljnog davanja krvi i sproveli online kampanju za mlade #ddkizazov; 262 volontera su angažovana u aktivnostima vakcinacije; preko 330 djece predškolkog i školskog uzrasta edukovano je o aktivnostima Crvenog krsta; obučeni i ličence ovjerili 571 spasilac na vodi; 40 volontera je prošlo osnovnu obuku za pripremu i djelovanje u nesrećama, dok je njih 6 boravilo u Hrvatskoj nakon razornog zemljotresa; spasioci Crvenog krsta na uređenim skijalištima imali su 330 intervencija; od marta 2020. do sada podijelili smo ukupno 108.990 paketa humanitarne pomoći.