Претрага
Close this search box.
Briga o starima

Kao odraz realne potrebe za pojačanu brigu o starima, cilj programa je ublažavanje problema , smanjenje ugroženosti i obezbjeđivanje osnovnih potreba starih, samohranih i bolesnih osoba, što će se postići kroz realizaciju Programa brige o starima, kao i implementaciju Stategije razvoja socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori.

Sprovođenjem ovog Programa se doprinosi razvoju efikasnijeg i kvalitetnijeg sistema socijalne zaštite starih lica, što će se postići i unapređivanjem rada i revitalizacijom Programa, sa konkretnim predlozima i aktivnostima, uključivanjem novih sredina za rad na ovom planu i prvenstveno povećanjem broja korisnika, odnosno lica kojima je neophodna pomoć Crvenog krsta i drugih socijalno zaštitnih institucija.

Neki od očekivanih rezultata su i:

  • Olakšana svakodnevica starim licima, kroz pomoć u kući, a i završavanje spoljnih obaveza;
  • Bolja zdravstvena situacija starih lica, kroz olakšan pristup zdravstvenim ustanovama i pribavljanje medikamenata, kao i uz savjete za vođenje zdravijeg života;
  • Bolji društveni život i veća aktivnost, uz druženje sa volonterima, kao i sa ostalim korisnicima;
  • Ojačane opštinske organizacije da samostalno realizuju projekat;
  • Unaprijeđena saradnja sa partnerima na programu;
  • Povećan broj volontera angažovanih na programu;
  • Izgrađena pozitivna klima prema starim licima i starenju kao procesu.

Glavna prednost ovog Programa je u tome što je uglavnom zasnovan na volonterskom radu. Trenutno je na Programu angažovano oko 150 volontera i budući planovi Crvenog krsta Crne Gore su usmjereni ka promociji ovog programa i uključivanju što većeg broja volontera. Takođe će biti organizovani seminari za edukaciju novih volontera i doedukaciju postojećih. Biće revidiran i postojeći priručnik, koji će biti više usklađen potrebama rada volontera na terenu. Kroz razčičite menadžent obuke (za pisanje projekata, prikupljanje sredstava,…) radi se i na jačanju opštinskih organizacija Crvenog krsta za samostalno vođenje Programa, uz sklapanje partnerstava na lokalnom nivou.

 

Program brige o starima je do kraja 2008. godine bio podržan od strane Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. Nakon toga je uspostavljena saradnja sa Italijanskim crvenim krstom, koji će obezbijediti jednogodišnju podršku sadašnjem obliku programa od jula 2009. godine. Interesovanje je pokazao i Austrijski Crveni krst, koji će Crvenom krst Crne Gore prvenstveno pomoći u razvoju volontiranja kada je program Brige o starima u pitanju, čime će biti obuhvaćene sve crnogorske opštine.