Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Briga o starima

 

Crveni krst Crne Gore na planu socijalne zaštite starih lica prepoznaje svoju ulogu i jedan je od najaktivnijih partnera u ovoj oblasti i to prije svega zbog mandata, razvijenosti mreže kao i svog iskustva na polju edukacije volontera i dosadašnjih iskustava u radu na ostvarivanju Programa brige o starima. Ovaj program funkcioniše od 2002. godine u dvanaest opštinskih organizacija (Bar, Budva, Bijelo Polje, Cetinje, Danilovgrad, Herceg Novi, Mojkovac, Nikšić, Pljevlja, Tivat, Plav i Podgorica), kao odgovor na potrebe starih, bolesnih i samohranih lica, uz potrebu uključivanja novih sredina u ovako značajnu aktivnost organizacije. Od svog početka, Program je podržan od strane Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

Koricnici programa, kojih ima skoro hiljadu, su lica starija od 65 godina, koja nisu institucionalno zbrinuta, stari sa veoma niskim nivoom socijalne sigurnosti, stari u stanju socijalne potrebe, koji ne ostvaruju pomoć od drugih organizacija i slično (kriterijume je odredila Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, a različiti su u organizacijama).

Po svom sadržaju Program obuhvata pružanje usluga u zavisnosti od potreba korisnika, a one su sljedeće:

  • Pružanje usluga zdravstvene zaštite i preventive (kontrola krvnog pritiska, kontrola šećera u krvi, pratnja pri odlasku na sistematski pregled,…)
  • Pomoć pri održavanju lične higijene
  • Radna terapija – funkcionalna (uvježbavanje pokreta) i zabavna (kreativno ispunjavanje slobodnog vremena korisnika)
  • Pomoć pri obezbjeđivanju ishrane (nabavka namirnica, priprema toplih napitaka, priprema lakih obroka, serviranje hrane…)

brigaostarima2 brigaostarima1