Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Zdravo starenje u 6 opština u Crnoj Gori

Od februara 2017. godine Crveni krst Crne Gore započinje realizaciju novog projekta, pod nazivom „Zdravo starenje u 6 opština u Crnoj Gori“. Projekat će trajati 6 mjeseci (do kraja jula 2017. godine), a finansijski je podržan od strane Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

Cilj projekta je doprinos kvalitetnijem životu starijih u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na zdravo starenje i podizanje svijesti šire javnosti o značaju ovog koncepta. Naime, očekuje se da će broj starijih biti u stalnom porastu zahvaljujući brojnim promjenama koje se odnose na napredak medicine, pad nataliteta, drugačija očekivanja od života itd. Bez obzira što će životni vijek biti duži, ne znači da će kvalitet života starijih biti na zavidnom nivou. Samo neki od razloga su hronične, neprenosive bolesti, diskriminacija, zavisnost, mala primanja, socijalna izolacija, nedostupnost usluga itd. Upravo zbog toga, cilj Crvenog krsta će biti da pruži podršku i kroz različite aktivnosti i usluge omogući starijima da poboljšaju kvalitet svog života i da se osjećaju zdravije i bolje. Za tu svrhu Međunarodna federacija kreirala je novi priručnik koji sadrži informacije o temam koje će u narednom periodu biti glavni oslonac za rad u 6 opštinskih organizacija Crvenog krsta. Samo neke od tema su: prevencija socijalne izolacije, fizičke aktivnosti, promjena ponašanja, prevencija padova, učenje tokom cijelog života itd. Sve teme će biti prilagođene za rad sa korisnicima koji će dobijati instrukcije za vježbe, koje mogu da rade i kod kuće  ali i sa volonterima, kao i savjete kako se zdravo hraniti, koje navike treba izbjegavati itd.

Zdravo starenje

Projekat će se realizovati u 3 opštine koje već imaju formirane Klubove za starije osobe, a to su organizacije Crvenog krsta Bar, Plav i Cetinje, dok će ostale 3 opštine biti naknadno određene. Neke od planiranih aktivnosti su: nacionalna obuka za volontere koji će realizovati aktivnosti u skladu sa priručnikom, radionice sa korisnicima, posjete ljekara, radionice za srednje i osnovne škole, kreiranje promotivno-edukativnog materijala…

U januaru ove godine, Crveni krst Crne Gore je bio domaćin prve međunarodne obuke za trenere za zdravo starenje, a među učesnicima su bili i predstavnici opštinskih organizacija koje imaju Klubove za starije. Nakon što su upoznati sa načinom rada i sadržajem, treneri su počeli sa prvim aktivnostima pa su tako korisnici iz Plava već imali priliku da savladaju vježbe koje će im pomoći da se osjećaju sigurnije i bolje.