Претрага
Close this search box.
Završna konferencija projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”

Crveni krst Crne Gore u četvrtak i petak, 17-18. januara, u hotelu Podgorica, organizuje završnu konferenciju projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”. 

U pitanju je regionalni projekat koji finansira Evropska Unija, Austrijski Crveni krst i Austrijska agencija za razvoj. Projekat se sprovodio u 5 zemalja regiona, i to: Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Makedoniji i Crnoj Gori. Cilj projekta je bio osnaživanje organizacija civilnog društva kroz formiranje mreža organizacija i institucija koje brinu o starijima, kako bi zajedničkim snagama uticali na veću socijalnu uključenost ove populacije. Takođe, jedan od ciljeva odnosio se i na unaprjeđenje saradnje sa relevantnim institucijama na nacionalnom nivou i veći uticaj organizacija civilnog društva na donošenje odluka koje se odnose na položaj starijih.

Tokom tri godine implementacije projekta, realizovane su brojne aktivnosti u Crnoj Gori, a samo neke od njih su: kreiranje mreže organizacija civilnog društva i relevantnih institucija pod nazivom DIGNITAS; kreiranje strateškog plana mreže, brojne obuke i studijske posjete za članove mreže, organizovanje redovnih sastanaka mreže, konferencija i drugih događaja kojima su obilježeni važni datumi poput Međunarodnog dana starijih osoba; edukacija starijih osoba o njihovim pravima; istraživanje na temu “Položaj starijih osoba i njihovo zadovoljstvo postojećim uslugama podrške”; učešće članova mreže u kreiranju strategija, planova i pisanju izvještaja u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja; implementacija 12 mini projekta koji su za cilj imali socijalnu inkluziju starijih i mnoge druge.

Cilj konferencije je predstavljanje rezultata projekta, kao i unaprjeđenje saradnje relevantnih institucija i organizacija koje će imati priliku da diskutuju o položaju starijih osoba, uslugama koje pružaju i planovima za naredni period. Konferenciju će otvoriti generalna sekretarka Crvenog krsta, gospođa Jelena Dubak, a teme koje će se naći na agendi su sljedeće: predstavljanje realizovanih aktivnosti projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”; najnovije informacije kada je u pitanju briga o starijima; ljudska prava starijih osoba; primjeri dobre prakse zemalja regiona; djelovanje Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca na nivou Evrope i planovi za unaprjeđenje kvaliteta života starijih; proces licenciranja i akreditovanja socijalnih usluga; koncept zdravog starenja; usluge za starije u Crnoj Gori i druge. Na konferenciji će učestvovati predstavnici relevantnih institucija i organizacija koje pružaju podršku starijim osobama u Crnoj Gori, kao i predstavnici Crvenog krsta Srbije, Crvenog krsta Italije i Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

Konferencija povodom završetka projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” je samo jedna od aktivnosti Crvenog krsta planiranih za ovu godinu kada je u pitanju briga o starijim osobama. U narednom periodu planiran je niz aktivnosti kojima se želi skrenuti pažnja na probleme sa kojima se suočava starija populacija, ali i na značajan resurs koji stariji predstavljaju za zajednicu.