Završene obuke i ovjere za spasioce na vodi

543 spasioca na vodi spremna za turističku sezonu

U sklopu priprema za turističku sezonu, Crveni krst Crne Gore je, u skladu sa planom, u prethodnom periodu organizovao 4 obuke za nove spasioce na vodi i 10 ovjera za postojeće spasioce. Na kursevima je obučeno 116 novih spasilaca, dok je 427 postojećih uspješno prošlo provjere i ovjerilo svoje licence. Na taj način su ukupno 543 spasioca na vodi spremna za ovu turističku sezonu.

Ove godine je povećan broj izgrađenih i uređenih kupališta na vodi, pa su i procjene da će biti potrebno angažovati preko 500 spasilaca na vodi. Pratiće se potrebe turističke privrede. Ako one pokažu opravdanim organizovanje još jedne ovjere za postojeće spasioce, Crveni krst će to i uraditi.

Spasilastvo 111

 Crveni krst je uzeo aktivno učešće u pripremi za predstojeću sezonu od kraja februara ove godine, kada su organizovane i prve ovjere. Obuke su počele 29. aprila. Kako je Crveni krst Crne Gore član Međunarodne federacije za spašavanje na vodi (ILS-e), tako je program obuke usklađen sa evropskim i svjetskim standardima.

Oni koji žele da postanu spasioci na vodi moraju da ispune određene norme na početnom testiranju, kako bi mogli da pohađaju obuku, a to su: ronjenje na dah – 20 metara i više, plivanje na 50 metara za 50 sekundi i plivanje na 300 metara za 6 minuta i 20 sekundi. Kandidat mora da ima najmanje 18 godina, kao i da posjeduje potvrdu o psiho-fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje). Sedmodnevna obuka se sastoji od 100 časova nastave (praktične, teoretske i prve pomoći). Nakon obuke kandidati polažu ispit koji podrazumijeva praktični i teoretski dio, kao i prvu pomoć.

Spasilastvo 222

Aktivnosti na obuci spasilaca na vodi, kao dio programa pripreme za djelovanje u vanrednim situacijama, Crveni krst Crne Gore sprovodi  u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore i Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom.