Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Završena prva faza projekta „Zdravo starenje u 7 opština u Crnoj Gori“

U periodu od februara do kraja jula 2017. godine, Crveni krst Crne Gore, uz finansijsku podršku Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, realizovao je projekat pod nazivom „Zdravo starenje u 7 opština u Crnoj Gori“.

Projekat je za cilj imao doprinos kvalitetnijem životu starijih u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na zdravo starenje i podizanje svijesti šire javnosti o značaju ovog koncepta. Aktivnosti su realizovane u 3 Kluba za starije osobe, u OOCK Bar, Plav i OCKP Cetinje, kao i u još 4 OOCK (Tivat, Pljevlja, Mojkovac i Nikšić) uz saradnju sa školama, vrtićima, udruženjima penzionera, žena, veterana, dnevnih centara itd.

Tokom trajanja projekta organizovana je jedna nacionalna obuka za 27 volontera. Treneri su bili volonteri i zaposleni Crvenog krsta koji su završili međunarodnu obuku za zdravo starenje, za trenere, koja je organizovana u januaru ove godine, u Sutomoru. Obuka je realizovana na osnovu priručnika za rad u ovoj oblasti koje je kreirala Međunarodna federacija. Teme koje su obrađene su: funkcionalna sposobnost i životni tok, procjena, promjena ponašanja, prevencija padova, prevencija socijalne izolacije, prevencija neprenosivih bolesti, zdrava ishrana, fizičke aktivnosti i učenje tokom cijelog života. Nakon završetka trodnevne obuke, volonteri su dobili zadatak da realizuju aktivnosti u sklopu programa Briga o starijima tako što će raditi sa korisnicima koje posjećuju, sa onima koji redovno učestvuju u radu Klubova za starije, ili kroz saradnju sa drugim organizacijama i institucijama na lokalnom nivou. Kako bi rad bio lakši urađen je i prevod pomenutih priručnika.

Zdravo starenje 1

Interesovanje za relizaciju projekta iskazalo je ukupno 7 organizacija. Aktivnosti sa korisnicima zvanično su počele u aprilu kada je obilježen Dan zdravlja kroz radionice sa djecom iz osnovnih škola koje su u ruralnim predjelima. Tom prilikom volonteri su sa djecom obrađivali teme zdrave ishrane, značaja fizičke aktivnosti i učenja tokom cijelog života. Istim povodom u Podgorici je organizovano i mjerenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi za starije sugrađane, kao i kviz „Zdravo starenje“ kada su podijeljeni i simbolični pokloni onima koji su imali najbolje rezultate. 

Za četiri mjeseca, u 7 OOCK, realizovane su sledeće aktivnosti: lokalne obuke za volontere i gerontodomaćice; brojne radionice na različite teme sa korisnicima Klubova za starije (pored onih koje su predviđene priručnikom za rad volonteri i korisnici su sami razrađivali neke teme koje su im bile najinteresantnije); organizovane su posjete ljekara koji su najviše govorili o različitim bolestima, vakcinaciji itd; djeca iz vrtića, osnovnih i srednjih škola imala su priliku da posjete Klubove za starije i da zajedno učestvuju u aktivnostima; volonteri OOCK su posjećivali Dnevni centar za starije i dijelili informacije o zdravom starenju; organizovani su izleti i druženja kako za starije, tako i za mlađe; radionice su organizovane i za manji broj romskih porodica ali i za korisnike programa Briga o starijima tokom kućnih posjeta. Svim navedenim aktivnostima Crveni krst je obuhvatio oko 400 korisnika. 

Zdravo starenje 2

Kako bi povećao informisanost građana o zdravom starenju, Crveni krst Crne Gore, kreirao je i brošuru pod nazivom „Zdravo starenje za sve generacije“. U narednom periodu brošura koja sadrži osnovne savjete šta treba da radimo kako bi sačuvali svoje zdravlje i živjeli što duže i kvalitetnije, biće dostavljena svim OOCK, nakon čega će ih volonteri podijeliti korisnicima projekta i ostalim građanima. Sa istim ciljem Crveni krst je tokom trajanja projekta radio na promociji putem različitih događaja (Sajam knjiga, konferencije) i medija. 

Evaluacija projekta pokazala je veliko zadovoljstvo kako korisnika tako i volontera, pa će Crveni krst nastojati da projekat proširi na veći broj opština i unaprijedi  svoje djelovanje u ovoj oblasti uz pojačanu saradnju sa relevantnim institucijama i organizacijama.