Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda posjetio CKCG

U sklopu aktivnosti koje ovih dana sprovodi povodom pojedinačnih pritužbi raseljenih RAE stanovnika Kampa Konik u Podgorici, gospodin Šefko Crnovršanin, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, 6. februara o.g, posjetio je Crveni krst Crne Gore, kojom prilikom je sa najodgovornijim predstavnicima ove organizacije obavio razgovore o ulozi i ovlašćenjima koje Crveni krst Crne Gore ima u odnosu na ublažavanje životnih teškoća ove populacije, a shodno obavezama koje Crveni krst realizuje u svojstvu izvršnog partnera UNHCR-u na Projektu „Menadžment Kampa Konik“ u Podgorici.

 U okviru razgovora, u kojima je gospodin Šefko Crnovršanin posebno akcentirao pritužbe na rezultate ostvarene u procesu obrazovanja u okviru rada isturenih odjeljenja OŠ „Božidar Vuković – Podgoričanin“, smještajne uslove u Kampu, način raspodjele humanitarne pomoći; informisanost o pitanjima značajnim za status i ukupnu egzistenciju raseljeničke RAE populacije, nastaljene u Kampu Konik, predstavnici Crvenog krsta Crne Gore, gospodin prim dr Asim Dizdarević, predsjednik, Slobodan Kalezić, generalni sekretar i Krpuljević Mensut, koordinator Projekta „Menadžment Kampa Konik“ prezentirali sa osnovni sadržaj rada i aktivnosti Crvenog krsta usmjeren na brojne oblike humanitarne podrške i iznalaženja rješenja za kvalitetniji život stanovnika Kampa. Obzirom da razrješavanje statusnih pitanja raseljenih lica nije u nadležnosti organizacije Crvenog krsta, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda je upoznat sa humanitarnim aspektom djelovanja Crvenog krsta, kroz konkretne aktivnosti ostvarene tokom protekle godine, a koji se odnosi na raspodjelu humanitarne pomoći, podršku procesu obrazovanja i poboljšanju uslova stanovanja raseljenih Roma, Aškalija i Egipćana, nastanjenih u kampovima na Koniku i u privatnom smještaju, u okruženju kampova.

Tokom 2008. godine, Crveni krst Crne Gore je, u saradnji sa UNHCR-om, u okviru periodičnih raspodjela humanitarne pomoći (za 437 porodica, sa 2508 članova) stanovništvu Kampova i okruženja, kao i nastanjenim u tzv. „Njemačkoj kući“, raspodijelio: 29.948 kg osnovnih prehrambenih artikala; oko 8.000 kg higijenskih artikala; 650 higijenskih paketa; 56 bebi paketa; 1595 kom. ćebadi, 613 kom. dušeka i znatne količine odjeće i obuće.

U sklopu aktivnosti koje finansira UNHCR na održavanju funkcionalnosti smještajnih jedinica, pored dnevnih aktivnosti na održavanju elektro mreže, vodovodne i kanalizacione mreže, putne infrastrukture i objekata za stanovanje, u 2008. godini, uz podršku UNHCR-a i Američke ambasade, izvršena je sanacija 50% krovnog pokrivača na stambenim jedinicama i zajedničkim prostorijama.

U školskoj 2007/08, po osnovu Projekta sa Danskim Crvenim krstom, Crveni krst Crne Gore predškolskim obrazovanjem i radom vrtića u Kampu Konik obuhvata 78% djece predškolskog uzrasta, a 60,5% djece osnovnog školskog uzrasta uključeno je u redovan obrazovni proces, pri čemu Crveni krst obezbjeđuje prostor za rad isturenih odjeljenja OŠ „Božidar Vuković – Podgoričanin“. Za učenike četvororazredne škole, koja radi kao istureno odjeljenje OŠ „Božidar Vuković – Podgoričanin“, i koju pohađa oko 260 ucenika RAE populacije, Crveni krst Crne Gore je obezbijedio kompletan potrošni školski pribor, a Američka ambasada je obezbijedila udžbenike u vrijednosti od 20.000 $. Veoma značajan oblik podrške i motivacije za uključenost u obrazovni sistem predstavlja humanitarna podrška koju Crveni krst dnevno obezbjeđuje za djecu u vrtićima (u 2008. godini raspodijeljeno 18.110 obroka iz sredstava podrške Danskog Crvenog krsta). Takođe, u okviru projekta sa Danskim Crvenim krstom, Crveni krst Crne Gore je obezbijedio sedmodnevni boravak u Domu solidarnosti u Sutomoru za oko 100 djece iz kampa Konik, koji pohađaju III i IV razred osnovne škole.

Organizacija HELP je obezbijedila 14.020 obroka i 1.653 kg voća za djecu u školi i vrtićima. Crveni krst Crne Gore, posredstvom Ministarstva obrazovanja, organizuje prevoz do škole i nazad za 31 dijete koje pohađa I razred u pet gradskih škola. Takođe, Crveni krst je organizovao pripremu i finansirao troškove vanrednog polaganja razreda osnovne škole za 14 omladinaca, starijih od 15 godina.

Pored redovnih distribucija humanitarne pomoći, Crveni krst Crne Gore vodi pojačanu brigu o 82 porodice raseljenih lica iz ove populacije, koje su kategorisane kao porodice u stanju povećanog socijalnog rizika (prema kriterijumima Projekta – porodice sa posebnim potrebama, sa problemom alkoholizma/narkomanije, invalidnosti, porodičnog nasilja; napuštenosti/zlostavljenosti djeteta i dr).

 

Na kraju razgovora, predstavnici Crvenog krsta Crne Gore iskazali su otvorenost za saradnju sa svim zainteresovanim, uz krajnje transparentan odnos svog rada i djelovanja, a gospodin Crnovršanin je ukupan doprinos Crvenog krsta u rješavanju socio-ekonomskih problema raseljene RAE populacije ocijenio veoma značajnim.