Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Volonteri Crvenog krsta učili kako da pomažu starima i pružaju prvu pomoć

U periodu od 20-22. marta 2015. godine, u Domu solidarnosti Crvenog krsta, u Sutomoru održane su dvije obuke za volontere Crvenog krsta. Prva se odnosila na pružanje usluga starijim osobama, a druga na pružanje prve pomoći, kako starijima, tako i ostalima, kada je potrebno.

Obuka volontera za pružanje usluga starijim osobama organizovana je u okviru programa Briga o starima, koji je podržan od strane Italijanskog Crvenog krsta. Ovaj program, čiji je cilj unaprjeđenje kvaliteta života starih kao i smanjenje siromaštva, realizuje se u 13 OOCK širom Crne Gore i bazira se na volonterskim uslugama koje olakšavaju svakodnevicu starijim osobama. U cilju pružanja kvalitetnih usluga i povećanja broja volontera CKCG kontinuirano organizuje veliki broj obuka na ovu temu. Tako je i ovoga puta seminar okupio 15 mladih volontera iz različitih opština, od kojih su neki već uključeni u program, dok se neki spremaju za isti. Kroz trodnevno druženje volonteri su naučili nešto više, prije svega, o istorijatu naše organizacije i programa, zatim o tome kako program funkcioniše (koji su to ciljevi programa i aktivnosti, koji su kriterijumi za izbor korisnika, saradnja sa relevantnim institucijama i organizacijama, način izvještavanja, primjeri dobre prakse,…), o procesu starenja i svim promjenama kod čovjeka koje se javljaju sa godinama, o aktivnom starenju, učenju tokom cijelog života i predrasudama u odnosu na ovu populaciju. Pored toga, volonteri su učili o svojim ulogama o programu, koje su to aktivnosti koje oni mogu da realizuju, o timskom radu, dobroj komunikaciji (posebno sa starijim osobama), o potrebama starijih i nenasilnom rješavanju konflikata. Takođe, bilo je više riječi i o porodičnom sistemu i komunikaciji koju volonteri treba da imaju sa članovima porodice korisnika, kao i o tome šta treba raditi u slučajevima nasilja i koji su to oblici nasilja koji su zastupljeni u društvu. Svi volonteri su aktivno učestvovali i diskutovali o navedenim temama, a ovo je ujedno bila i dobra prilika da razmijene iskustva i mišljenja, kao i da izvijeste o eventualnim teškoćama u radu. U okviru obuke volonteri su vježbali i kako da prenesu svoje znanje iz ove oblasti drugima i motivišu ih da se priključe našoj organizaciji. Sve ove je početak i priprema za organizovanje lokalnih obuka u OOCK, kada će upravo ova grupa volontera imati zadatak da obuči nove mlade snage. Na samom kraju, volonterima je predstavljen i plan aktivnosti za ovu godinu i najavljeno otvaranje još jednog kluba za stare, kao i prvog međugeneracijskog centra u Crnoj Gori. U skladu sa tim, svi su imali priliku da tokom obuke daju ideje o novim, kreativnim aktivnostima za stare, ali i o mogućim rješenjima za prevazilaženje izazova u ovoj oblasti. Predavači su bili koordinatori programa Briga o starima u CKCG, a cijela obuka bazirana je na minimalnim standardima treninga za Brigu o starima postavljenim od strane Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

Kad je u pitanju obuka u pružanju prve pomoći ona je bila namijenjena volonterima koji su uključeni u programske aktivnosti Crvenog krsta, i ovu obuku uspješno je pohađalo 15 učesnika. Cilj treninga je bio da polaznici unaprijede svoje znanje i da nauče neke od tehnika koje mogu koristiti da svoje znanje na što kvalitetniji način prenesu drugima. Učesnici su bili u prilici da javno prezentuju određene teme, kako bi stekli rutinu i kako bi savladali osnovne didaktičke vještine. Akcenat obuke je bio na javnom izlaganju, poboljšanu prezentacije, korišćenju više tehnika i različitih metodologija prilikom prezentovanja, razvijanje timskog duha,… Svi učesnici su prvog dana radili test prve pomoći kako bi ustanovili njihov nivo znanja i uvidjeli ako postoje eventualne razlike među njima, imajući u vidu da je grupa bila dosta različita po starosnoj i profesionalnoj strukturi. Među polaznicima su bili omladinski volonteri, prosvjetni i zdravstveni radnici, što je predstavljalo i dobru priliku da se razmijene mišljenja i dobije interakcija i kvalitetna diskusija među njima. Obavezan dio seminara bio je praktičan rad, gdje su svi polaznici imali priliku da, između ostalog, savladaju i tehniku KPR (kardio-pulmunalnu reanimaciju) i susretnu se sa radom defibrilatora. Kroz cijelu obuku praktikovalo se međusobno ocjenjivanje učesnika što je doprinijelo tome da se dobiju realni rezultati i da svako od njih vidi koje su to prednosti frontalne nastave, a koji su nedostaci na kojima treba raditi i ispravljati greške. Kroz evaluaciju učesnika ustanovljeno je da su ovakve obuke veoma korisne i da je poželjno organizovati ih više, a polaznici su se obavezali da će po povratku u svoje matične organizacije organizuju obuku u pružanju prve pomoći za volontere uključene u program Briga o starima. Obuka u pružanju prve pomoći je realizovana uz podršku Austrijskog Crvenog krsta.