Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Crveni krst Crne Gore i Sekretarijat za socijalno staranje potpisali protokole o saradnji

Generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore Jelena Dubak i Sekretar Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada Ivan Terzić potpisali su protokole  o saradnji u oblasti socijalne zaštite, kojima se konkretizuju zajedničke aktivnosti na pružanju usluga podrške za život u zajednici usmjerene na poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, kroz projekte ,,Servis personalne asistencije za osobe sa invaliditetom“ i „Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe sa invaliditetom”.

Za oba servisa Sekretarijat za socijalno staranje opredijelio je ukupno 80.000 eura iz budžeta za 2020. godinu, što je 20.000 eura više nego prošle godine.

DSC 1544

Protokoli predstavljaju nastavak saradnje, započete u 2018. godini,  koja je trajala i tokom 2019. godine, kada je pored servisa personalne asistencije, od aprila mjeseca, započet i projekat Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe sa invaliditetom. Tokom dosadašnjeg perioda su prikupljena iskustva značajna za kvalitetan nastavak projekta.

Cilj Protokola je da konsoliduje i razvije odnose i saradnju  Crvenog krsta i Sekretarijata, kako bi se zajednički unaprijedio položaj osoba sa invaliditetom. Nastavljena je i saradnja, započeta u pilot-fazi projekta, sa nevladinim organizacijama i udruženjima koja su prepoznata u radu iz oblasti zaštite osoba sa invaliditetom. Ove organizacije su dale svoj doprinos u odabiru korisnika za oba servisa, a na osnovu toga i u odabiru personalnih asistenata i biće aktivno uključene u ostale projektne zadatke.

Potpisivanje protokola sa GG foto 2

Na osnovu potpisanih protokola, Sekretarijat za socijalno staranje, u okviru projekta „Servis personalne asistencije za osobe sa invaliditetom“ finansira troškove radnog angažovanja osam personalnih asistenata, od čega šest sa punim radnim vremenom i dva sa polovinom radnog vremena, dok će se kroz projekat „Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe sa invaliditetom” obezbijediti angažovanje mobilnog tim koji se sastoji od socijalnog radnika i psihologa za pružanje psihosocijalne podrške, kao i stručne i materijalne podrške u ostvarivanju prava lica sa invaliditetom.