Претрага
Close this search box.
Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima

Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija 30. jul je ustanovljen kao Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima, u cilju skretanja pažnje globalne javnosti na sveprisutnost ovog problema.

Trgovina ljudima, kao oblik modernog  ropstva, je zloupotreba ljudskih bića i povreda njihovih osnovnih ljudskih prava radi sticanja materijalne koristi.

U ljetnjim mjesecima poseban akcenat je stavljen na sljedeće oblike trgovine ljudima: seksualna eksploatacija i dječie prosjačenje, a posebno treba biti oprezan pri putovanjima.

oprez pri putovanju

Kancelarija State department-a za monitoring napora u borbi protiv trgovine ljudima, i u ovogodišnjem izvještaju o trgovini ljudima u svijetu, Crnu Goru je rangirala u grupu II zemalja,  koje čine značajne napore na sprječavanju i suzbijanju ovog zla savremenog doba, od kojeg nije izuzeta niti jedna država.

Crveni krst Crne Gore, u sprovođenju programa Borba protiv trgovine ljudima, radi na edukaciji volontera Crvenog krsta, po principu vršnjačke edukacije među omladinom, u cilju njihovog osposobljavanja za rad na zaštiti žrtava, odnosno potencijalnih žrtava trgovine ljudima, naročito žena i djece, kroz preventivnu psiho-socijalnu i humanitarnu podršku, kao i na senzibilizaciji ciljnih grupa u okviru edukativnih aktivnosti.