Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Statutarni sastanci u Ženevi

Delegacija Crvenog krsta Crne Gore, u sastavu Gordana Mijović, predsjednica; Jelena Dubak, generalna sekretarka i Nataša Uskoković, međunarodna saradnja, učestvuje na statutarnim sastancima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca koji počinju danas u Ženevi.

Zeneva 2015

Dvadeseto zasijedanje Generalne skupštine počinje danas, 4. decembra i traje do 6. decembra, kada će se sastanci nastaviti zasijedanjem Savjeta delegata (7. decembra), i 32. sjednicom Međunarodne konferencije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca (od 8. do 10. decembra).

Sastanci ovakve vrste, na najvišem nivou u Pokretu, prilika su da se na jednom mjestu okupe delegacije 189 nacionalnih društava iz čitavog svijeta, kao i predstavnici Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, kao i predstavnici država potpisnica Ženevskih konvencija.

U sklopu priprema za sastanke, delegacija Crvenog krsta Crne Gore se danas srela sa sa ambasadorom Crne Gore pri Stalnoj misiji u Ženevi, gospodinom Nebojšom Kaluđerovićem, kako bi se dogovorili oko zajedničkog nastupa na Međunarodnoj konferenciji i razmijenili stavove i mišljenja u vezi sa rezolucijama koje će biti usvojene tokom Konferencije.

Na Generalnoj skupštini će glavni akcenat biti na revidiranju Strategije 2020, kao i Statuta Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.  Takođe, tokom zasijedanja Skupštine biće izabrani novi članovi Finansijske komsiije, Komisije za posredništvo i saradnju, Komisije za mlade, kao i Izborne komisije.

Predstojeći Savjet delegata dovodi do kraja jedan od najobimnijih konsultativnih procesa u Pokretu, koji ima da cilj da osnaži Pokret za efikasniju i efektniju humanitarnu podršku.

Jedna od glavnih tema za razmatranje na  Savjetu delegata će biti inicijativa brendiranja Pokreta. Ona ima za cilj kreiranje koherentnog vizuelnog identiteta i logoa Pokreta, koji će se koristiti pri kolektivnom predstavljanju Pokreta i inicijativama komunikacije.

Na 32. Međunarodnoj konferencji usvojiće se brojne rezolucije koje se tiču sljedećih tema:  usklađivanje Međunarodnog humanitarnog prava, nasilje zasnovano na polu i seksualnom opredjeljenju, zdravstvena briga u vanrednim situacijama, bezbjednost volontera i zaposlenih Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, regulative u vezi sa odgovorom na nesreće kao i klimatske promjene i izazovi u urbanim sredinama.

Ambasador Crne Gore pri Stalnoj misiji u Ženevi će imati izlaganje u okviru plenarnog dijela konferencije i to u vezi sa Rezolucijom koja se tiče pravnih okvira za odgovor u nesrećama, kao i smjernica za olakšanje prijema i slanja međunarodne humanitarne pomoći.