Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Snaga humanosti-Statutarni sastanci Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca

Kao punopravni član Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, Crveni krst Crne Gore ima priliku da učestvuje na statutarnim sastancima Pokreta koji se organizuju svake dvije/četiri godine. Ove godine u  periodu od 6. do 11. novembra, Turski Crveni polumjesec je domaćin Generalne skupštine i Savjeta delegata, a sastanci će se održati u Antaliji.

Generalna skupština je najviše tijelo Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca (MFCK). Sastaje se svake dvije godine, određuje opštu politiku Federacije, bira predsjednika, određuje generalnog sekretara, donosi odluke o prijemu i suspenziji nacionalnih društava. Ovogodišnja Generalna skupština se održava od 6-8. novembra, a neke od tačaka dnevnog reda su: izbor predsjednika i potpredsjednika MFCK, izbor za članove Upravnog odbora MFCK kao i revidiranje smjernica za statute i pravnu osnovu organizacija Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i revidiranje Statuta MFCK.

Logo-RCRC Statutory Meetings 2017-EN-W-264px

Savjet delegata okuplja Međunarodnu federaciju, nacionalna društva Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca i Međunarodni komitet Crvenog krsta. Sastaje se svake dvije godine i usvaja rezolucije po pitanju aktivnosti pokreta i zastupanja. Ovogodišnji Savjet delegata se održava odmah nakon Generalne skupštne, od 9-10. novembra takođe u Antaliji a na sastanku će se tretirati neke od sljedećih tema: zaštita i odgovor na potrebe ranjivih migranata, rad na eliminaciji nuklearnog naoružanja, rad i angažman u zajednicama, mentalno zdravlje i psihosocijalni efekti oružanih sukoba i nesreća.

Između Generalne skupštine i Savjeta delegata (9. novembra), po prvi put ove godine, organizuje se i Forum Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca –  RC2 Forum. Forum ima za cilj da podstakne diskusiju o trenutnim i budućim dilemama i njihovim potencijalnim rješenjima, omogućavajući Pokretu da kontinuirano pruža relevantne usluge u svijetu koji se neprestano mijenja. Ova platforma je komplementarna Generalnoj skupštini a omogućiće nasatavak debate i odlučivanje tokom trajanja Sajeta delegata.

Imajući u vidu činjenicu da su mladi ljudi pokretači brojnih aktivnosti u Pokretu i da su aktivni u procesu donošenja odluka, statutarni sastanci u Antaliji su odlična prilika za održavanje Foruma za mlade Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. Cilj ovog Foruma je da se mladi delegati pripreme za aktivno učestvovanje na statutarnim sastancima, kao i da obezbijedi prostor mladim ljudima da zamisle kako će Pokret Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca izgledati u budućnosti. Rezultati ovih diskusija će biti podijeljeni tokom statutarnih sastanaka ali će takođe u velikoj mjeri doprinijeti proslavi stogodišnjice MFCK (2019). Ovogodišnji Forum mladih se održava prije početka statutarnih sastanaka, 4. i 5. novembra 2017. godine.

Ovogodišnjim statutarnim sastancima Pokreta Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca prisustvovaće visoka delegacija Crvenog krsta Crne Gore.