Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Sastanak lidera nacionalnih društava Jugoistočne Evrope

U periodu od 30. do 31. maja 2017. godine, u Zagrebu, Hrvatska, održan je prvi sastanak lidera nacionalnih društava Jugoistočne Evrope.

Imajući u vidu da se region Jugoistočne Evrope suočava sa sličnim izazovima i da je u prethodnom periodu postojala snažna saradnja u mnogim oblastima, naročito u vezi sa brojnim nesrećama, Hrvatski Crveni križ je inicirao ovaj sastanak sa ciljem diskusije o nekoliko konkretnih pitanja, a u pogledu osnaživanja regionalne saradnje između nacionalnih društava iz regiona Jugoistočne Evrope. Pored ovoga, ideja je bila da se razmijene mišljenja o tome na koje načine Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca (MFCK) i Međunarodni komitet Crvenog krsta (MKCK) mogu doprinijeti ovom osnaživanju regionalne saradnje, kao i da se nacionalna društva upoznaju sa procesom pripreme statutarnih sastanaka Pokreta koji se održavaju u novembru 2017. godine u Antaliji, Turska.

Zagreb

 Tokom dvodnevnog sastanka i interaktivnog učešća svih učesnika, odlučeno da nacionalna društva iz ovog regiona:

– uzmu aktivnu ulogu u obezbjeđivanju boljeg predstavljanja u upravljačkoj strukturi MFCK

– kreiraju zajedničku platformu za poboljšanje regionalnog predstavljanja 

– poboljšaju kvalitet i brzinu koordinirane pripreme za odgovor na nesreće, koristeći alatke i politike MFCK i MKCK

– razmjenjuju primjere najbolje prakse putem onlajn platforme

– održavaju godišnje sastanke lidera nacionalnih društava Jugoistočne Evrope

– sprovedu follow up sa konkretnim djelovanjem u okviru koncepta „Susjedi pomažu prvi“

– organizuju godišnji sastanak DM koordinatora uz podršku MFCK

– kreiraju regionalne programe za EU sredstva u okviru INTEREG-a, EU mehanizma civilne zaštite i u oblasti migracije

– osnaže domaću mobilizaciju resursa, uključujući korporativno finansiranje sa snažnim obavezivanjem od strane lidera i razmjenom najboljih praksi.

Sastanak u Zagrebu

Sastanku održanom u Zagrebu prisustvovali su lideri sljedećih nacionalnih društava: Crvenog krsta Albanije, Crvenog krsta Bosne i Hercegovine, Bugarskog Crvenog krsta, Hrvatskog Crvenog križa, Mađarskog Crvenog krsta, Crvenog krsta Makedonije, Crvenog krsta Crne Gore, Crvenog krsta Srbije, Crvenog krsta Rumunije i Slovenačkog Crvenog krsta. Kao gosti, sastanku su prisustvovali i predstavnici Crvenog krsta Austrije i Crvenog krsta Švedske. 

Pored nacionalnih društava, sastanku su prisustvovali i predstavnici MFCK, na čelu sa gospodinom Frančeskom Roccom, potpredsjednikom MFCK za Evropu i predstavnici MKCK, na čelu sa gospodinom Patrickom Vialom, regionalnim direktorom MKCK za Evropu i centralnu Aziju.

Ispred Crvenog krsta Crne Gore sastanku su prisustvovali predsjednica Gordana Mijović, generalna sekretarka Jelena Dubak i saradnica za međunarodnu saradnju Nataša Uskoković.