Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Reagovanje Crvenog krsta Crne Gore

Na društvenim mrežama objavljena je informacija da je Crveni krst nakon usvajanja programa Evropa sad, angažovao geronto-domaćice u Bijelom Polju po ugovoru o djelu uz nadoknadu od 250 eura, kako bi zaobišao obaveze nastale usljed novih zakonskih rješenja.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da se geronto-domaćice angažuju isključivo u skladu sa zakonskim rješenjima u ovoj oblasti a da je nadoknada za njihov angažman formirana u skladu sa brojem radnih sati koje su u prethodnom mjesecu ostvarile i cijenom usluge od 2,47 eura, po korisniku, po satu. Cijenu ove usluge utvrđuje Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, a pravo korisnika na pružanje usluge pomoć u kući odraslom i licu sa invaliditetom, kao i obim pružanja usluge, utvrđuje se pojedinačnim aktom nadležnog Centra za socijalni rad, u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

Crveni krst Crne Gore, kao licencirani pružalac usluga u ovoj oblasti, geronto-domaćice angažuje kroz ugovor o djelu, ne kroz ugovor o radu; neke geronto-domaćice su angažovane nekoliko sati dnevno i ne svakog dana, dok su neke angažovane i više sati kao i veći broj dana, naravno u skladu sa potrebama korisnika.

Crveni krst Crne Gore takođe informiše javnost da je tokom protekle godine, zbog zabrinutosti o visini nadoknada angažovanih geronto-domaćica, više puta inicirao sastanke sa predstavnicima nadležnog ministarstva u cilju povećanja njihovih zarada i da je u procesu donošenje adekvatne odluke koja će biti povoljna i za korisnike programa pomoć u kući i za angažovane geronto-domaćice. Crveni krst Crne Gore je upravo u skladu sa najavom implementacije programa Evropa sad, inicirao sastanak sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja o mogućnostima povećanja cijena pomenute usluge, kako bi se visina nadoknade geronto-domaćicama povećala u skladu sa zakonskim rješenjima. Ujedno obavještavamo javnost da bi se povećanjem cijene usluga koje pružaju geronto-domaćice, povećala i cijena koju će sami korisnici programa morati da plate.

Crveni krst Crne Gore pruža uslugu pomoć u kući za ukupno 872 korisnika/ce, starijih lica i lica sa invaliditetom, u 14 opština (Andrijevica, Bijelo Polje, Berane, Petnjica, Cetinje, Danilovgrad, Plav, Gusinje, Mojkovac, Kolašin, Nikšić, Rožaje, Pljevlja i Plužine). U pružanju ove usluge angažovane su 93 geronto – domaćice. Ovaj program realizuje se u saradnji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja od aprila 2020. godine, u kojem je Crveni krst Crne Gore licencirana organizacija civilnog društva koja pruža pomenutu uslugu ciljnim grupama. Crveni krst Crne Gore nije državna institucija, već, kao nezavisna humanitarna organizacija, ima poseban status koji je definisan Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore, i po osnovu kojeg ima položaj organizacije za pomoć državi u humanitarnoj oblasti, o kakvoj ulozi se i radi u odnosu na implementaciju programa pomoć u kući za odrasla i starija lica sa invaliditetom.