Претрага
Close this search box.
Radionice sa Romima o pristupu dječijim i socijalnim pravima i uslugama

Crveni krst Crne Gore, u saradnji sa Unicef-om, sprovodi projekat ,,Poboljšanje pristupa dječijim i socijalnim uslugama raseljenih i domicilnih Roma u Beranama, Nikšiću, Pljevljima i Bijelom Polju”.


Cilj projekta je osnaživanje pripadnika RE populacije i pružanje pomoći u ostvarivanju i razumijevanju prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite koja im pripadaju u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti.

Timovi opštinskih organizacija Crvenog krsta u Pljevljima, Beranama, Nikšiću i Bijelom Polju, od novembra 2015. do kraja aprila ove godine, organizuju informativne radionice sa raseljenim i domicilnim Romima, o njihovim pravima na socijalnu i dječiju zaštiti i pomoć, upućuju ih na nadležne institucije i povezuju sa njima i trude se da pomognu svima, koji još uvijek nijesu ostvarili neko od zakonski pripadajućih prava.

Timovi opštinskih organizacija su najprije otpočeli sa anketiranjem Roma kako bi identifikovali koja prava trenutno ostvaruju, za koja tek treba da apliciraju i saznali koja im dokumenta u tom procesu fale, a nakon identifikacije su krenuli u konkretno informisanje, upućivanje na nadležne organe i, u saradnji sa Pravnim centrom, pružanje pomoći u pribavljanju potrebnih dokumenata.

Pored redovnih informativnih radionica, timovi Crvenog krsta organizuju često i individualne posjete Romima, kako bi se na što brži i adekvatniji način prevazišli potencijalni problemi. Istoj ciljnoj grupi organizovane su i radionice o prevenciji ranih brakova, reproduktivnih bolesti i nasilja u porodici, od strane kolega iz udruženja Crnogorski ženski lobi.