Radionice na temu „Promocije humanih vrijednosti“

Nakon uspješno završene edukacije volontera, opštinske organizacije Crvenog krsta Crne Gore, realizuju radionice „Promocija humanih vrijednosti” u osnovnim školama.

 

Organizacije koje su realizovale radionice su: Bar, Berane, Mojkovac, Nikšić, Plav, Šavnik, Tivat, Pljevlja i Rožaje. Osim već pomenutih aktivnosti, realizovane su i lokalne obuke u cilju uključivanja što većeg broja volontera u program.


Edukaciju „Promocija humanih vrijednosti” pohađali su predstavnici 16 opštinskih organizacija – sekretari, volonteri i prosvjetni radnici. U prvoj aktivnosti, započetoj 2011. godine, organizacije Crvenog krsta iz Podgorice, Cetinja, Plava, Mojkovca i Bara ostvarile su značajne rezultate i uspostavile dobru bazu u osnovnim školama. Veliki broj volontera, kao i učesnika, aktivno realizuje radionice na uvijek aktuelne teme: Tolerancija, Diskriminacija i stigmatizacija, Dječija prava, Nasilje u elektronskim medijima, Rodna jednakost i Lični i kulturni identitet.


Nakon pripremnih radinica i seminara za razmjenu iskustava, organizacije su spremne da u septembru, sa novom školskom godinom, krenu u realizaciju radionica u osnovnim školama.