Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Radionica o Federacijskom sistemu izvještavanja

U Domu solidarnosti u Sutomoru je od 23 – 25 jula 2010. godine organizovana Radionica o Federacijskom sistemu izvještavanja. Cilj aktivnosti je bio povećanje stepena razumijevanja ovog sistema izvještavanja, kao i identifikovanje izazova koji se mogu pojaviti prilikom prukupljanja podataka neophodnih za izvještavanje.

 

Na Generalnoj skupštini Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca prošle godine, usvojen je Federacijski sistem za izvještavanje. Svrha ovog sistema je da, na redovnoj osnovi, pouzdano prati i izvještava o ključnim podacima iz nacionalnih društava, kako bi se poboljšao učinak i odgovornost Federacije. Podaci će se sakupljati na godšnjem nivou, na osnovu sedam ključnih indikatora.

Fed_Rep_1 Fed_Rep_2

Kako bi se nastavilo sa primjenom ovog sistema, planirano je održavanje nekoliko pilot vježbi sa odabranom grupom nacionalnih društava širom svijeta. Naučene lekcije sa tih vježbi biće upotrijebljene kako bi se unaprijedio sistem, a nacionalna društva će povećati nivo razumijevanja samog sistema i načina prikupljanja podataka i mehanizama za izvještavanje.

Fed_Rep_3 Fed_Rep_4

Međunarodna federacija društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca odabrala je Crveni krst Crne Gore i Crveni krst Srbije da učestvuje u ovoj vježbi, pa se u vezi sa tim i organizovala Radionica, uz učešće predstavnika Crvenog krsta Srbije, Crvenog krsta Crne Gore i fasilitatora iz kancelarije Evropske zone u Budimpešti i Delegacije Federacije iz Beograda.

 

Na radionici su ipred Crvenog krsta Crne Gore učestvovali, pored programskih koordinatora iz Sekretarijata, i predstavnici opštinskih organizacija, koji su dali značaj doprinos u radu.