Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Psihosocijalna podrška

Ovaj program vuče svoje korijene još od 1994. godine , kada je u okviru njega najviše bilo obuhvaćeno izbjeglica, a potom i raseljenih lica sa Kosova. Takođe su bila obuhvaćena i stara lica u kolektivnim centrima, kao i djeca i omladina koja su aktivnosti koje je ovaj program obuhvatao upražnjavali kroz klubove u svim opštinama. Međutim, od 2003. godine program je redizajniran i do danas funkcioniše u tom izmijenjenom obliku.

Program pod nazivom Psiho – socijalna podrška u Crvenom krstu Crne Gore predstvalja rad sa marginalizovanim i osjetljivim kategorijama lica. On se uglavnom odnosi na djecu i omladinu, kao i na roditelje korisnika, sa kojima se takođe ostvaruje neposredan kontakt. U ovom slučaju je to rad sa djecom i omladinom sa posebnim potrebama, koji rade u okviru organizovanja dnevnog centra za djecu, kao i sa romskom djecom, koji se pripremaju kroz ovaj oblik aktivnosti za redovan obrazovni proces, tj, organizovan je jedan oblik neformalnog vrtića koji radi po programu koji je predvidjelo Ministarstvo obrazovanja u formalnom predškolskom sistemu.

Program se sprovodi u osam opštinskih organizacija Crvenog krsta, od kojih dvije rade na pripremi romske djece za uključivanje u redovan obrazovni proces, a šest opštinskih organizacija rade sa djecom i omladinom sa posebnim potrebama u suštinski istom, ali organizaciono različitom modelu podrške.

Rad sa romskom djecom – romski vrtići:

  • OOCK Nikšić aktivno radi na pripremi romske djece za redovan obrazovni proces i to u prostorijama opštinske organizacije. Sa ovom grupacijom uglavnom rade volonteri, ali stručni i kvalifikovani za ovu oblast. Radi se po programu: pripremni predškolski program, program socio – inkluzivnih aktivnosti, program za roditelje, kao i kreativne i rekreativne radionice. Ova grupa broji oko 20 učesnika, sa prosječnom posjećenošću od 70%, od kojih je 50% krenu u prvi razred osnovne škole.

PSpodrska1