Претрага
Close this search box.
Promocija humanih vrijednosti

Cilj:

1. Smanjiti nasilje i diskriminaciju među mladima putem promovisanja humanih vrijednosti.
2. Smanjiti marginalizovanje mladih sa posebnim potrebama i njihova bolja inkluzija u društvo.  

Očekivani rezultati:

    Poboljšani kapaciteti Crvenog krsta Crne Gore u promovisanju humanih vrijednosti.
    Povećan nivo tolerancije.
    Smanjen nivo predrasuda.
    Veći stepen inkluzije marginalizovanih grupa u društvo.
    Povećan nivo informisanosti opšte populacije o humanim vrijednostima.
    Povećan stepen znanja medija i drugih partnerskih institucija o humanim vrijednostima.
    Unaprijeđena partnerstva sa institucijama sistema koje se bave sličnim djelatnostima.

Aktivnosti u projektu:

    Uspostavljanje komunikacije sa nadležnim institucijama o:
        nasilju medju mladima,
        diskriminaciji marginalizovanih grupa.
    Distribucija materijala:
        adaptacija, štampanje i distribucija priručnika,
        priprema i distribucija paketa radnog materijala za organizacije Crvenog krsta,
        izrada i distribucija promotivnog letka.
    Edukacija:
        edukaciju mladih volontera Crvenog krsta,
        edukacija nastavnika,
        odabir lokalnih koordinatora.
    Radioničarski rad – radionice će planirati i realizovati volonteri i nastavnici, u dogovoru sa lokalnim koordinatorima, sekretarima opštinskih organizacija i nacionalnim koordinatorom.
    Organizovanje dodatnih aktivnosti: maskembal, izložba ili konkursi takmičarskog karaktera.
    Uključivanje roditelja, pedagoških i psiholoških službi, uprave škole i medija kao indirektnih korisnika projekta.
    Senzibilizacija društvene zajednice putem medija o problemu nasilja i diskriminacije.
    Monitoring i evaluacija.
    Saradnja sa relevantnim institucijama sistema.

Koordinacioni tim programa sačinjavaju: nacionalni koordinator, koordinatori organizacija Crvenog krsta Crne Gore i prosvjetni radnici.

Nosioci projekta su mladi volonteri Crvenog krsta i prosvjetni radnici.

Korisnici programa su učenici osnovnih škola.