Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Projekat MARA – Podizanje svijesti kod mladih RAE populacije o obrazovanju, zdravlju i ljudskim pravima

Crveni krst Crne Gore, u saradnji sa UNICEF-om, u kampu Konik realizuje projekat, kojim su obuhvaćeni mladi RAE populacije, starosti od 14 – 24 godine, a koji ima za cilj podizanje njihove svijesti o obrazovanju, zdravlju i ljudskim pravima.

Radi što kvalitetnijeg odabira grupe i njenog funkcionisanja u projekat su, pored koordinatora, koji je angažovan od strane Crvenog krsta, uključena četiri romska asistenta, iz različitih nevladinih organizacija, a supervizor, iz Instituta za javno zdravlje.

 

Projekat je nastao kao rezultat istraživanja sprovedenog  u saradnji UNICEF-a sa Institutom za javno zdravlje, o mladim Romima i njihovim potrebama. Teme za koje se ocijenilo da treba da budu obrađivane su: Ljudska i dječija prava, Zdravi stilovi života, Ishrana, Oralno zdravlje, Edukacija, Predškolsko obrazovanje, Nasilje u porodici, Reproduktivno zdravlje, Seksualno prenosive bolesti, Prevencija HIV i AIDS-a, Zdravstvene usluge za mlade u domovima zdravlja, Očuvanje mentalnog zdravlja i Problemi adolescencije, Aspekti obrazovanja, Vakcinacija i zarazne bolesti i Planiranje narednih aktivnosti. Predavači na radionicama su predstavnici organizacija i institucija, koje se bave oblastima koje su tema radionica.

 

Projekat je počeo sa realizacijom krajem februara, a njime je predviđeno 16 radionica, koje se održavaju jednom nedjeljno i kojima prisustvuje između 20 – 25 mladih Roma.