Projekat “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih” predstavljen partnerima

Crveni krst Crne Gore je 21. aprila organizovao inicijalni sastanak članica mreže organizacija civilnog društva koje pružaju usluge starijim osobama, a sa ciljem poboljšanja njihovog kvaliteta života.


Sastanak je organizovan u okviru projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih”, sa čijom je realizacijom Crveni krst Crne Gore počeo početkom februara, a koji će se u naredne tri godine sprovoditi u pet zemalja regiona: Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji i Bosni i Hercegovini.

Tako je cilj ovog sastanka bio međusobno upoznavanje članica mreže, predstavljanje projekta i planova za naredni period, kao i poziv na saradnju tj. zvanično formiranje mreže koja će se u naredne tri godine posvetiti implementaciji svih aktivnosti projekta. Učesnici sastanka su bili predstavnici sljedećih organizacija: NVO Povjerenje, NVO Adria, NVO Humanitarac, Caritas, NVO Naše doba, Volonteri CG, kao i predstavnici UNDP-a i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

BoS sastanak april 2016

Projekat se finansira iz sredstava EU, a uz podršku Austrijskog Crvenog krsta i Austrijske agencije za razvoj. Cilj projekta je jačanje kapaciteta pet nacionalnih mreža i 50 članica mreže, organizacija civilnog društva da utiču na razvoj regionalnih i nacionalnih planova, kao i drugih dokumenata koji se odnose na starenje i socijalnu inkluziju starijih.

U narednom periodu biće potpisan i Memorandum o saradnji sa članicama mreže, nako čega će uslijediti i prve aktivnosti mreže. Samo neke od njih su: izrada strateškog plana mreže, analiza pravnih dokumenata i politika, istraživanje potreba i problema starijih u Crnoj Gori, posjeta Sloveniji i razmjena iskustava i inovativnih ideja za servise namijenjene starijim osobama.