Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Prikupljanje pomoći za ugrožene i dalje traje

Crveni krst Crne Gore je danas uputio pakete sa hranom i higijenom za 50 porodica iz Bara i 50 porodica sa Cetinja. Pomoć će biti distribuirana od strane lokalnih organizacija Crvenog krsta, u saradnji sa kriznim štabovima.

 

Pomoc_Traje_1

 

Oko 20 volontera Crvenog krsta Crne Gore i Crvenog krsta Glavnog grada Podgorica je danas, po smjenama, angažovano u akciji prikupljanja pomoći za stanovnike ugrožene vremenskim nepogodima, koja je organizovana u marketu Mercator, u Mall-u of Montenegro. Volonteri će od građana i tokom sjutrašnjeg dana prikupljati pomoć, koja će nakon toga biti usmjerena u magacin Crvenog krsta Crne Gore, gdje će biti spakovana u humanitarne pakete koji će biti distribuirani ugroženim opštinama.

 

Pomoc_Traje_2

 

I Poreska uprava se uključila u akcije solidarnosti. Tako su zaposleni iz njihove centrala i područne jedinice iz Podgorice tokom jučerašnjeg dana prikupili 412 eura, koji su iskorišćeni za kupovinu prehrambenih i higijenskih artikala. Od ove donacije je spakovano 50 paketa, koji će naknadno biti poslati na teren.

 

Od donacija koje su prikupili aktivisti Montenegro Photrakkinga je pripremljeno oko 200 paketa humanitarne pomoći.

Pomoc_Traje_3

 

Aktivnosti u organizacijama Crvenog krsta su u posljednjih 24 časa bile sljedeće:

Opštinska organizacije Crvenog krsta Kolašin – Aktivisti Crvenog krsta su juče učestvovali u prevozu medicinskog osoblja do Trebaljeva. Dopremljena je pomoć u lijekovima i hrani za dvije porodice iz sela Plana i hrane za jednu porodicu do mjesta Gornje Lipovo. Sinoć su, u kasnim večernjim satima, članovi Crvenog krsta pokušali da se probiju, sa članovima medicinske ekipe i policije, do jednog staračkog domaćinstva u selu Ravni, gdje je došlo do trovanja od dima agregata. Nažalost, nije se moglo doći do ovog domaćinstva, i pored višesatnih napora. Juče popodne je dostavljeno gorivo do ekipa Crnagoraputa u Mateševu, a danas za jednu ekipu u mjestu Skrbuša. Hrana i lijekovi su danas dopremljeni za 8 porodica iz mjesta Manastir Morača i Međurječje, dok je transportovan i buldožerista do mjesta Rovca, kako bi radio na čišćenju puta.

Opštinska organizacija Crvenog krsta Nikšić – Danas je nastavljeno sa redovnim aktivnostima na distribuciji hrane i higijene, u saradnji sa Centrom za socijalni rad. Centar je opredijelio 27 paketa hrane za korisnike MOP-a, dok je Crveni krst Nikšića obezbijedio 7 paketa sa hranom i 7 paketa sa hijenskim artiklima za ugrožene porodice. OOCK Nikšić je i danas dobila donaciju od sindikata Elektroprivrede, koja se sastojala od 45 paketa hrane, ukupne vrijednosti od 1 500 eura. I pored loših vremenskih uslova, sinoć je 5 članova tima za djelovanje u nesrećama Crvenog krsta intervenisalo na čišćenju snijega na dvije kuće u MZ Humci. Juče je u popodnevnim časovima uručena pomoć u hrani i higijenskim artiklima za 3 porodice iz MZ Trubjela – Kamensko (30 km udaljeno od Nikšića) i 3 porodice iz MZ Kočani.

Opštinska organizacija Crvenog krsta Berane – Uručena pomoć u hrani (brašno, ulje, so, šećer, makarone i pirinač ) za 75 porodica (280 članova). Sredstva za kupovinu namirnica obezbijedila je Opština Berane. Do sada je saradnji sa Opštinom pomognuto 600 porodica (2660 članova). Crveni krst je, od sopstvenih sredstava, uputio pomoć, koja se sastojala u brašnu, obući I odjeći, za 66 porodica (323 člana).

Opštinska organizacija Crvenog krsta Pljevlja –Crveni krst je uputio pomoć za 10 romskih porodica u naselju Trlica. Uručeni su im paketi sa hranom , kao i čizme. U saradnji sa UNHCR-om, dogovorena je nabavka drva za ogrijev za ovih 10 porodica. Za udaljena seoska područja obezbijeđeno je i uručeno 10 pakete sa hranom, dok su do sela Bobovo dostavljeni ljekovi.

Opštinska organizacija Crvenog krsta Plav – Volonteri OOCK Plav su izvršili distribucija higijenskih paketa i ćebadi za 7 ugroženih porodica. Centar za socijalni rad je obezbijedio pakete za 4 porodice u udaljenim područjima, a volonteri Crvenog krsta su zajedno sa graničnom policijom izvršili distribuciju

Opštinska organizacija Crvenog krsta Bijelo Polje – Za 20 porodica su podijeljeni paketi sa hranom i higijenskim artiklima, kao i 10 ćebadi. Na sastanku kriznog štaba je dogovoreno da se u toku sljedeće nedjelje nastavi sa distribucijiom prikupljene pomoći po mjesnim zajednicama.

 

Pomoc_Traje_4

Opštinska organizacija Crvenog krsta Plužine – Crveni krst je, uz pomoć Policije, poslao pomoć u vidu 5 pakete higijene i hrane na seoska područja, a u toku dana Krizni štab je angažovao helikopter koji će dopremiti pakete sa hranom i higijenom u najudaljenija ugrožena sela.

Organizacija Crvenog krsta Prijestonice Cetinje – Volonteri Crvenog krsta su, u saradnji sa Vojskom Crne Gore i studentima, bili angažovani u akcijama čišćenja snijega kod OŠ „LPO“, OŠ „Njegoš“, studentskog doma i Švedskog naselja. Crveni krst je pružio pomoć helikopterskoj jedinici pri transportu humanitarnih paketa stanovnicima Katunske i Riječke nahije.

Opštinska organizacija Crvenog krsta Mojkovac – Volonteri su angažovani na terenu, obilaze stare i iznemogle osobe i čiste snijeg snijeg u blizini njihovih kuća. U toku dana volonteri su obišli i vozače kamiona koji su bili u zastoju na magistralnom putu. Danas je počela raspodjela humanitarnih paketa za 100 ugroženih porodica.

Opštinska organizacija Crvenog krsta Andrijevica – Uručeno je 5 paketa sa higijenskim artiklima, koje je obezbijedio Crveni krst za ugrožene porodice i 10 paketa sa hranom, koje je obezbijedila Opština.

Opštinska organizacija Crvenog krsta Danilovgrad – U saradnji sa Kriznim štabom je podijeljena pomoć u hrani za 15 porodica. Uručena je i pomoć za stoku, za 7 domaćinstava. Zboh neprohodnosti puta je bilo nemoguće doći do dvije porodice iz mjesta Ržišta. Jedno lice je evakuisano u kasarnu u Danilovgradu.

Opštinska organizacija Crvenog krsta Šavnik – Volonteri su bili angažovani u akcijama čišćenja snijega.

Opštinska organizacija Crvenog krsta Bar – Devet volontera Opštinske organizacije Crvenog krsta Bar raspoređeno je danas na dva punkta u Donjoj i Gornjoj Crmnici i angažovano na akciji raščišćavanja terena i podjeli pomoći. Volonteri su, pored čišćenja, izvršili podjelu hrane, higijene i lijekova za 9 porodica. Prehrambene i higijenske artikle je obezbijedio Crveni krst Crne Gore, a lijekove Opštinska organizacija Crvenog krsta Bar. Za sjutra je planirana zajednička akcija čišćenja krovova i prilaza školama “Srbija” u Baru i “Jovan Tomašević”, na Virpazaru, koju će sprovesti volonteri Crvenog krsta i prosvjetni radnici zaposleni u pomenutim školama.

Gradska organizacija Crvenog krsta Tuzi – Uručena 2 paketa pomoći za najugroženije porodice. Sredstva je obezbijedila Opština. U toku je i procjena potreba ugroženih porodica.

Gradska organizacija Crvenog krsta Golubovci – Crveni krst Crne Gore obezbijedio je pomoć u hrani, a krizni štab je obezbijedio pomoć u higijenskim artiklima za jednu mladu Romkinju koja se porodila. Takođe joj je uručena i odjeća.