Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Prikupljanje i podjela pomoći za ugrožene

Aktivisti Crvenog krsta Crne Gore ovih dana aktivno rade na pakovanju paketa pomoći za ugrožene opštine, od donacija koji su pristigle.

 

 

 

Sjutra će biti upućeni paketi sa hranom, higijenom i čizme za ugrožene stanovnike Plužina, dok će, u skladu sa zahtjevima sa terena, pomoć biti slata i u ostale ugrožene opštine. Pošto su volonteri u našim opštinskim organizacijama angažovani na akcijama čišćenja snijega, poslate su određene količine kabanica i čizama u Bar i Nikšić.

 

Prikupljanje_1

 

I dalje traje akcija prikupljanja pomoći u Crvenom krstu Crne Gore i njegovim opštinskim organizacijama. Tako je danas Podravka u naš magacin dopremila pomoć u konzerviranoj hrani, čajevima, supama, riži,… Volonteri Crvenog krsta i dalje, u saradnji sa zainteresovanim građanima, čiste snijeg ispred bitnijih ustanova u gradu. Juče je čišćeno kod Doma zdravlja i OŠ „Pavle Rovinski“ na Starom aerodromu, a danas na krovu Dječjeg vrtića „Zvjezdica“.

 

Naša organizacija je uputila pomoć i desetočlanoj porodici Gašić, koja je evakuisana sa Konika , nakon što im je snijeg uništio montažnu kuću. Gašići su dobili pakete sa hranom, higijenom, odjeću, bebi pakete, bebi hranu, pelene,…

 

Crveni krst Crne Gore je, na zahtjev Operativnog štaba, ustupio motorne sanke, koje su korišćene za evakuaciju stanovnika iz ugroženih sela u okolini Virpazara.

 

Prikupljanje_2 Prikupljanje_3

 

Aktivnosti u ostalim našim organizacija su u posljednjih 24 časa bile sljedeće:

 

Opštinska organizacije Crvenog krsta Kolašin – Aktivisti Crvenog krsta su učestvovali u distribucije hrane do porodica koje žive u Mateševu; dostavi goriva za mašinu koja radi na čišćenju snijega u mjestu Blatina i dostavi hrane za 2 porodice u mjestu Uvač.

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Nikšić – Crveni krst je od 31 volontera iz Omladinskog kluba formirao više ekipa, koje su, po smjenama, čistile brojne lokacije po gradu i pomogale staračkim domaćinstvima. Volonterima Crvenog krsta su se pridružili i studenti. Najintenzivnije akcije čišćenja su organizovane kod Osnovne škole u MZ Bogetići, Dječijeg vrtića u Dragovoj luci, centralnog Dječjeg vrtića,… Pored ovih aktivnosti, članovi tima za djelovanje u nesrećama su distribuirali pomoć u hrani i higijeni za 12 porodica u gradskim i prigradskim naseljima. Dopremljena je pomoć i za dvije porodice u Glibavcu. Obezbijeđena je pomoć u lijekovima za jednu porodicu u Miločanima i tri porodice u gradu, a hranu, higijenu, ćebad i obuću je dobila jedna porodica na Zagradu. Crveni krst Nikšića je ovih dana uspio da obezbijedi donaciju od privatne firme „Dekor Iva“, koa se sastojala od 10 potvrda vrijednosti 25 eura, i te su potvrde predate socijalno ugroženom stanovništvu za nabavku prehrambenih namirnica. I firma „Securitas Montenegro“ je uputila donaciju OOCK Nikšić u vrijednosti od 1000 eura.

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Berane – Juče i danas je distribuirana pomoć za 188 porodica (783 člana), koja se sastojala u sljedećim artiklima: brašno, ulje, makaroni, so,… Sredstva za ovu akciju je obezbijedila Opština.

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Pljevlja – Danas je, u saradnji sa Lokalnom samoupravom, Centrom za socijalni rad, a uz pomoć Vojske i Policije, na seoska područja isporučena pomoć za 20 porodica u hrani, lijekovima i ćebadima.

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Plav – Volonteri aktivno rade na čišćenju snijega i pružanju pomoći starijim licima.

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Bijelo Polje – Volonteri aktivno radi na čišćenju snijega i na distribuciji pomoći ugroženima, u saradnji sa Kriznim štabom.

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Plužine – Volonteri su angažovani na čišćenju snijega, a u pripremi je distribucija pomoći koja će im biti dostavljena od Crvenog krsta Crne Gore.

 

Organizacija Crvenog krsta Prijestonice Cetinje – U skladu sa podjelom zaduženja na lokalnom nivou vezanom za djelovanje na saniranju posljedica vremenskih nepogoda, volonteri Crvenog krsta Cetinje su, u saradnji sa Udruženjem studenata i Vojskom, organizovali akcije čišćenje po bitnijim lokacijama u Prijestonici (kod zdravstvenih, obrazovnih i drugih ustanova), a pomogli su u čišćenju dvorišta i krovova starijim licima. Aktivisti Crvenog krsta rade i na prikupljanju informacija vezanih za potrebe ugroženog stanovništva, koje dostavljaju Kriznom štabu.

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Mojkovac – Organizovana je distribucija pomoći za raseljena i izbjegla lica, u higijeni, odjeći i obući. Volonteri su čistili snijeg na prilazima do kuća starijim osobama.

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Andrijevica – U saradnji sa Kriznim štabom vrše podjelu higijenskih paketa ugroženim porodicama.

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Danilovgrad – Obilaze ugrožene porodice u gradskim i prigradskim mjestima i dijele pomoć. Pakete sa hranom je obezbijedila Opština, a sa higijenom Crveni krst.

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Šavnik – Danas, i u toku nekoliko narednih dana, vršiće se dostava paketa sa hranom i higijenom za stanovnike mjesta Dobra sela i Duži. Redovna aktivnost je posjeta ugroženih porodica, starih i iznemoglih lica, kojima volonteri čiste od snijega dvorišta i krovove.

 

Gradska organizacija Crvenog krsta Tuzi – U prostorije organizacije Crvenog krsta je dopremljeno 30 paketa grane iz Kriznog štaba, koji će sjutra biti podijeljeni porodicama u stanju socijalne potrebe. U toku dana je završena raspodjela 20 paketa hrane i higijene ugroženom stanovništvu.

 

Gradska organizacija Crvenog krsta Golubovci – U toku dana je bila organizovana akcija čišćenja snijega ispred lokalne škole, u saradnji sa NVO Zeta eksport. Sjutra će biti vršena podjela 20 paketa hrane i higijene starijim osobama.