Predstavnici Crvenog krsta Crne Gore učestvuju na statutarnim sastancima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta

Delegacija Crvenog krsta Crne Gore je danas otputovala u Ženevu, gdje će, od 23. novembra do 2. decembra o.g, učestvovati na statutarnim sastancima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

 

Statutarni sastanci se održavaju svake dvije (četiri) godine i obuhvataju Generalnu skupštinu, Savjet delegata i Međunarodnu konferenciju, koji predstavljaju skupove od najvećeg značaja za Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, jer se na njima tretiraju pitanja od najveće važnosti za djelovanje svih članica Pokreta.

 

Predstavnici Crvenog krsta Crne Gore, Vojislav Mijušković – predsjednik, Jelena Dubak – generalna sekretarka i Nataša Uskoković – šefica Međunarodne saradnje, će uzeti učešće na svim planiranim sastancima, dok će im se na Međunarodnoj konferenciji pridružiti i gospodin Ljubiša Perović, ambasador u Stalnoj misiji Crne Gore pri UN-u i drugim međunarodnim organizacijama.

 

U centru pažnje 31. Međunarodne konferencije biće položaj ugroženih osoba. Akcenat će biti stavljen na kreiranje održive sredine za obavljanje humanitarnih usluga, kao i na suočavanje sa “novim” ugroženostima u oružanim sukobima i prirodnim katastrofama.

 

Delegacija Crvenog krsta Crne Gore će tokom boravka u Ženevi na simboličan način obilježiti i Dan Crvenog krsta Crne Gore – 29. novembar, kada će posjetiti Stalnu misiju Crne Gore pri UN-u i ostalim međunarodnim organizacijama. Tom prilikom će biti razgovarano o aktivnostima koje sprovodi Crveni krst Crne Gore, posebno u oblastima koje tretira ovogodišnja Međunarodna konferencija, kojoj će prisustvovati i ambasador Perović.

 

Pored zvaničnih sastanaka u Ženevi, predstavnici Crvenog krsta Crne Gore će imati i neformalne susrete sa predstavnicima drugih nacionalnih društava i ostalih članica Pokreta, tokom kojih će biti razgovarano o mogućnostima za unaprjeđenje dalje saradnje.