Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Predstavnici Crvenog krsta Crne Gore učestvuju na statutarnim sastancima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta

Delegacija Crvenog krsta Crne Gore je danas otputovala u Ženevu, gdje će, od 23. novembra do 2. decembra o.g, učestvovati na statutarnim sastancima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

 

Statutarni sastanci se održavaju svake dvije (četiri) godine i obuhvataju Generalnu skupštinu, Savjet delegata i Međunarodnu konferenciju, koji predstavljaju skupove od najvećeg značaja za Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, jer se na njima tretiraju pitanja od najveće važnosti za djelovanje svih članica Pokreta.

 

Predstavnici Crvenog krsta Crne Gore, Vojislav Mijušković – predsjednik, Jelena Dubak – generalna sekretarka i Nataša Uskoković – šefica Međunarodne saradnje, će uzeti učešće na svim planiranim sastancima, dok će im se na Međunarodnoj konferenciji pridružiti i gospodin Ljubiša Perović, ambasador u Stalnoj misiji Crne Gore pri UN-u i drugim međunarodnim organizacijama.

 

U centru pažnje 31. Međunarodne konferencije biće položaj ugroženih osoba. Akcenat će biti stavljen na kreiranje održive sredine za obavljanje humanitarnih usluga, kao i na suočavanje sa “novim” ugroženostima u oružanim sukobima i prirodnim katastrofama.

 

Delegacija Crvenog krsta Crne Gore će tokom boravka u Ženevi na simboličan način obilježiti i Dan Crvenog krsta Crne Gore – 29. novembar, kada će posjetiti Stalnu misiju Crne Gore pri UN-u i ostalim međunarodnim organizacijama. Tom prilikom će biti razgovarano o aktivnostima koje sprovodi Crveni krst Crne Gore, posebno u oblastima koje tretira ovogodišnja Međunarodna konferencija, kojoj će prisustvovati i ambasador Perović.

 

Pored zvaničnih sastanaka u Ženevi, predstavnici Crvenog krsta Crne Gore će imati i neformalne susrete sa predstavnicima drugih nacionalnih društava i ostalih članica Pokreta, tokom kojih će biti razgovarano o mogućnostima za unaprjeđenje dalje saradnje.