Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Poziv za subgranting

U okviru projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom Covid – 19 virusa i budućih kriza“ podržan od strane Evropske komisije, a u saradnji sa Crvenim krstom Srbije i Crvenim krstom Austrije, Crveni krst Crne Gore raspisuje konkurs za organizacije civilnog društva (OCD) za mini projekte na teritoriji Crne Gore.

U nastavku možete preuzeti:

–  Uputstvo za apliciranje
–  Obrazac za projektni predlog
–  Obrazac za projektni budžet
–  Poziv za tender

U slučaju da su potrebe dodatne informacije u vezi sa pozivom i uputstvom za apliciranje, možete poslati upit na mejl adresu: ckcg@t-com.me sa naslovom mejla: Finansijska podrška za mini projekte, najkasnije do 20.08.2022. godine.

Sve prijave se moraju podnijeti najkasnije do 15. septembra 2022. godine do kraja radnog dana putem pošte na adresu: Jovana Tomaševića br. 6, 81000 Podgorica, u zatvorenoj koverti sa naslovom: „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa – Prijava za finansijsku podršku mini projekata“.