Претрага
Close this search box.
Potpisan ugovor sa Ministarstvom rada i socijalnog sataranja o finansiranju usluge pomoć u kući

Generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore Jelena Dubak i ministar rada i socijalalnog staranja Kemal Purišić potpisali su ugovor o finansiranju usluge pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom za 2020. godinu.

IMG-e5cf8246ebd35038af9b804902a7a96c-V 00000002

Crveni krst Crne Gore je licencu za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite za uslugu pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom dobio 26.11.2019. godine.

Uslugu pomoć u kući će pružati u 15 opština i to u: Bijelom Polju, Danilovgradu, Nikšiću, Plužinama, Pljevljima, Žabljaku, Kolašinu, Mojkovcu, Beranama, Andrijevici, Petnjici, Plavu, Gusinju, Rožajama i Prijestonici Cetinje, a Ministarstvo će je finansirati u iznosu od 294.300 eura. 

Uslugu će Crveni krst pružati u skladu sa javnim pozivom za šta su finansijska sredstva obezbijeđena iz budžeta, kroz angažnam 121 gerontodomaćice za 1210 korisnika. 

Kontrola kvaliteta pružanja usluge osim na terenu, vršiće se i putem web i android aplikacije koju je i do sada koristilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja i centri za socijalni rad.

potpisivanje ugovora sa MRSS 1

Pružalac usluge pomoć u kući, kako je propisano Pravilnikom o uslovima za pružanje i korišćenje usluga podrške za život u zajednici, obezbjeđuje jednu ili više aktivnosti: nabavku hrane, pomoć u pripremi obroka; pomoć pri kretanju; pomoć pri održavanju lične i higijene prostora; pomoć pri grijanju prostora; pomoć pri plaćanju računa za električnu energiju, telefon, komunalije i sl; posredovanje u obezbjeđivanju različitih vrsta usluga za održavanje stana i uređaja za domaćinstvo i nabavku ljekova i odvođenje na ljekarske preglede.