Potpisan ugovor sa Evropskom komisijom

Predstavnici Danskog Crvenog krsta su potpisali ugovor sa predstavnicima Evropske komisije koji se odnosi na realizaciji projekta „Međusektorska inicijativa na prevenciji bolesti i posebno obrazovanje za raseljene Rome na Koniku“, u čijoj  je implementaciji Crveni krst Crne Gore glavni partner. Ovo je jedan od osam projekata, koje je odobrila Evropska komisija u okviru programa podrške civilnom društvu u Crnoj Gori, koji se finansira iz budžeta IPA 2007.

 

Za projekat „Međusektorska inicijativa na prevenciji bolesti i posebno obrazovanje za raseljene Rome sa Kosova“ je, pored Evropske komisije, opredijelio sredstva i Danski Crveni krst. Cilj aktivnosti obuhvaćenih projektom, koje će trajati 18 mjeseci, jeste da se doprinese izgradnji otvorene i odgovornije Crne Gore, pružajući podršku intervencijama organizacija civilnog društva u oblastima zdravlja i socijalne zaštite, kao i osnaživanje međusektorske saradnje na polju posebnog obrazovanja, socijalne brige i prevencije bolesti kod raseljenih Roma na Koniku. Projektom su obuhvaćene tri ciljne grupe: državni i nevladini subjekti u Crnoj Gori; raseljeni Romi i Crveni krst Crne Gore. Glavne aktivnosti koje će se sprovoditi su: organizovanje lokalnog foruma za saradnju; stalni dijalog i saradnja sa Ministarstvom prosvjete i nauke, kao i sa školama; sastanci sa roditeljima oko odlaska djece u školu, kućne posjete nastavnika i pružanje podrške roditeljima da prisustvuju roditeljskim sastancima u školi; organizacija odlaska i povratka djece iz gradskih škola; podjela obroka i školskog pribora; pružanje podrške mladima koji su napustili školu, a imaju više od 15 godina, da završe vanredno osnovnu školu; funkcionalno opismenjavanje; osnovna obuka za stručno obrazovanje; obrazovanje na temu prevencije bolesti i distribucija higijenskih paketa; pružanje podrške funkcionisanju porodičnog centra,… Jedna od značajnih komponenti projekta je i rad na razvoju politike i ostvarivanje partnerstava za pružanje usluga na lokalnom nivou na polju socijalne brige, posebnog obrazovanja, prevencije bolesti od strane mreže organizacija civilnog društva i javnih vlasti.