Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Posjeta predstavnika Makedonskog Crvenog krsta Crvenom krstu Crne Gore

Predstavnici Makedonskog Crvenog krsta su od 20. do 23. juna o.g. boravili u posjeti Crvenom krstu Crne Gore, kako bi se upoznali sa aktivnostima koje se sprovodi u oblasti zaštite starije populacije.

 

Posjeta je organizovana u okviru programa “Briga o starima”, koji Crveni krst Crne Gore realizuje uz podršku Austrijskog Crvenog krsta i Austrijske agencije za razvoj.

 

Predstavnici Crvenog krsta Makedonije su se upoznali sa timom koji sprovodi program u Pljevljima, gdje se starim licima, pored socijalnih, pružaju i medicinske usluge. Makedonska delegacija je posjetila i korisnike programa, od kojih je u direktnoj komunikaciji imala priliku da čuje koliko su zadovoljni uslugama. U Pljevljima su upriličeni i razgovori sa sekretarom Opštinske organizacije Crvenog krsta i direktorom Centra za socijalni rad. U okviru trodnevne posjete delegacija je obišla i Dom starih u Bijelom Polju i obavila razgovore sa direktorom Doma starih i sa sekretarom Opštinske organizacije Crvenog krsta.

 

Plan boravka u Crnoj Gori je uključio i sastanak sa generalnim sekretarom Crvenog krsta Crne Gore i  programskim koordinatorima, koji su predstavnike Makedonskog Crvenog krsta bliže upoznali sa načinom implementacije programa Brige o starima i izazovima sa kojima se u tom procesu srijeću. Organizovan je i sastanak sa predstavnikom Gerontološkog društva Crne Gore, koji je predstavio metod i rezultate izrade situacione analize koju je ta institucija sprovela za potrebe Crvenog krsta Crne Gore.

 

Šestočlana delegacija iz Makedonije, koju su sačinjavali predstavnik nacionalnog društva, programski koordinatori i saradnici Crvenog krsta i predstavnik lokalne samouprave, imala je priliku da tokom posjete Crvenom krstu Crne Gore dobije informacije koje će biti veoma korisne, s obzirom da je i Makedonski Crveni krst počeo sa implementacijom sličnog projekta 1. juna o.g.