Претрага
Close this search box.
Posjeta predstavnika Makedonskog Crvenog krsta Crvenom krstu Crne Gore

Predstavnici Makedonskog Crvenog krsta su od 20. do 23. juna o.g. boravili u posjeti Crvenom krstu Crne Gore, kako bi se upoznali sa aktivnostima koje se sprovodi u oblasti zaštite starije populacije.

 

Posjeta je organizovana u okviru programa “Briga o starima”, koji Crveni krst Crne Gore realizuje uz podršku Austrijskog Crvenog krsta i Austrijske agencije za razvoj.

 

Predstavnici Crvenog krsta Makedonije su se upoznali sa timom koji sprovodi program u Pljevljima, gdje se starim licima, pored socijalnih, pružaju i medicinske usluge. Makedonska delegacija je posjetila i korisnike programa, od kojih je u direktnoj komunikaciji imala priliku da čuje koliko su zadovoljni uslugama. U Pljevljima su upriličeni i razgovori sa sekretarom Opštinske organizacije Crvenog krsta i direktorom Centra za socijalni rad. U okviru trodnevne posjete delegacija je obišla i Dom starih u Bijelom Polju i obavila razgovore sa direktorom Doma starih i sa sekretarom Opštinske organizacije Crvenog krsta.

 

Plan boravka u Crnoj Gori je uključio i sastanak sa generalnim sekretarom Crvenog krsta Crne Gore i  programskim koordinatorima, koji su predstavnike Makedonskog Crvenog krsta bliže upoznali sa načinom implementacije programa Brige o starima i izazovima sa kojima se u tom procesu srijeću. Organizovan je i sastanak sa predstavnikom Gerontološkog društva Crne Gore, koji je predstavio metod i rezultate izrade situacione analize koju je ta institucija sprovela za potrebe Crvenog krsta Crne Gore.

 

Šestočlana delegacija iz Makedonije, koju su sačinjavali predstavnik nacionalnog društva, programski koordinatori i saradnici Crvenog krsta i predstavnik lokalne samouprave, imala je priliku da tokom posjete Crvenom krstu Crne Gore dobije informacije koje će biti veoma korisne, s obzirom da je i Makedonski Crveni krst počeo sa implementacijom sličnog projekta 1. juna o.g.