Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Pomoć Romima u poboljšanju pristupa dječjim i socijalnim pravima i uslugama

Predstavnici Opštinske organizacije Crvenog krsta Bar su ovog mjeseca, u saradnji sa Javnom predškolskom ustanovom „Vukosava Ivanović-Mašanović“, omogućili njihovom korisniku Daliboru Nikoliću da ostvari pravo iz oblasti socijalne i dječje zaštite, na način što mu je pružena pomoć u prikupljanju dokumentacije neophodne za upis djeteta u predškolsku grupu vrtića „Delfin“.

Unicef projekat BarOva aktivnost je realizovana kroz projekat ,,Poboljšanje pristupa dječijim i socijalnim pravima i uslugama raseljenih i domicilnih Roma u Bijelom Polju, Nikšiću, Pljevljima, Beranama, Cetinju, Tivtu i Baru”, a koji se sprovodi od druge polovine septembra prošle godine i trajaće do sredine marta ove godine, uz podršku UNICEF-a. Svoje učešće u ovoj fazi projekta završile su Organizacija Crvenog krsta Prijestonice Cetinje i Opštinska organizacija Crvenog krsta Pljevlja. U ovim opštinama organizovano je 39 radionica na kojima su korisnici imali priliku da se bliže upoznaju sa pravima koja im pripadaju u skladu sa nacionalnom legislativom. Takođe, predstavnici OOCK im pružaju pomoć u prikupljanju dokumentacije i ostvarivanju kontakta sa Centrom za socijalni rad. U okviru redovnih aktivnosti, ove dvije organizacije su organizovale 45 individualnih posjeta RE domaćinstvima. Cilj posjeta je dobijanje boljeg uvida u stanje u kojem se nalaze korisnici i dobijanje podataka o vrsti pomoći koja je potrebna ovim porodicama. Na Cetinju, individualnim posjetama su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad, a u obje opštine najugroženiji stanovnici su pomognuti sa paketima hrane. Ostale opštinske organizacije Crvenog krsta nastavljaju da sprovode svoje aktivnosti i njihovi rezultati će biti naknadano predstavljeni.