Претрага
Close this search box.
Pomoć pri izradi domaćih zadataka za Rome

Crveni krst Crne Gore, u saradnji sa NVO Juventas, od septembra ove godine, organizuje časove pomoći pri izradi domaćih zadataka, za učenike RE (Romi, Egipćani) populacije iz kampova Konik.

Pomoc Romima oko domacih 2015Nastava za 25 Roma koji pohađaju nastavu u 6 gradskih škola, održava se četiru puta sedmično, od strane nastavnika razredne nastave i volontera Crvenog krsta, koji su zaduženi za individualni pristup i olakšavanje domaćih zadataka djeci koja najčešće nijesu u prilici da ovakvu vrstu pomoći, dobiju kod kuće od svojih roditelja. Ideja je i nastala upravo usljed nemogućnosti ili nedovoljne obrazovanosti roditelja, ali i zbog toga što djeca često nijesu u prilici da ostanu na dopunsku nastavu koja je organizovana u školi. Učenici su podijeljeni u 3 grupe, u zavisnosti od školskog uzrasta i smjene u školi. Akcenat je stavljen na opismenjavanju i osnovnim matematičkim operacijama. Sa svakim učenikom rad je individualan i svaki od njih dobija zadatke koji su prilagođeni njihovom znanju i mogućnostima. Učenici koji ne pohađaju redovno nastavu u školi zbog zdravstvenih problema, su uprkos tome, uključeni u aktivnosti projekta. Sa njima se radi više puta sedmično i na taj način se vrši priprema za vanredno polaganje razredne nastave.

Prema riječima roditelja, ova vrsta podrške RE djeci je veoma važna, naročito onoj djeci koja planiraju da ostanu u Crnoj Gori, nastave sa školovanjem i u budućnosti se zaposle.

Pomoć pri realizaciji aktivnosti i logističku podršku pružaju socijalni radnici i romski asistenti zaposleni u Juventasu.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta Evropske komisije „Podrška dobrovoljnom povratku i integraciji raseljenih Roma sa područja Kampa Konik, faza II“.