Претрага
Close this search box.
Polaznici Kluba mladih i Porodičnog centra boravili na moru

Crveni krst Crne Gore organizovao je, za pripadnike RE (Romi, Egipćani) populacije iz Kampova Konik, jednodnevni izlet za polaznike „Kluba mladih” i „Porodičnog centra“ kroz projekte, podržane od strane Italijanskog i Danskog Crvenog krsta.

 

 

Projektima su predviđene, a do sada i realizovane, mnoge aktivnosti van Kampova, kao što je bio i ovaj izlet u Buljarici, u kojem su učestvovala 23 romska adolesceta i 15 žena, a u pratnji romskog asistenta i saradnika iz Crvenog krsta Crne Gore.

Polaznici More 13 1 Polaznici More 13 1

„Klub mladih” i „Porodični centar” na Kampu Konik, redovno se realizuju, nešto više od tri godine, uz primijetan napredak u radu i angažovanju učesnika.

Na radost svih, izlet na moru, predstavljao je i svojevrsnu nagradu za redovno pohađanje pomenutih radionica. Pored obezbijeđenog prevoza za sve učesnike, Crveni krst Crne Gore je obezbijedio i lunch-pakete, vodu i sokove, kao i plažne rekvizite neophodne za cjelodnevni boravak na moru.

Ovakav vid edukativne reakreacije i izmještanje iz svakodnevnog okruženja, predstavlja izvjestan vid stimulacije za polaznike pomenutih radionica na kojima su teme zdravlja, ljudskih prava, trgovine ljudima itd. najčešće obrađivane. Kako bi se poboljšala inkluzija i socijalizovali pripadnici RE populacije, ovakvi jednodnevni izleti postaće praksa u budućem periodu, ali će imati i za cilj upoznavanje polaznika radionica sa znamenitostima Crne Gore, kulturom i tradicijom.

Polaznici More 13 1 Polaznici More 13 1