Претрага
Close this search box.
Pojašnjenje uloge Crvenog krsta Crne Gore u akcijama prikupljanja pomoći za azilante

Crveni krst Crne Gore aktivno prati situaciju sa azilantima u Srbiji i Makedoniji, kao i u ostalim zemljama. Briga o ljudima u stanju potrebe, u ovom slučaju o azilantima, je dio naše misije i mandata. Time se kontinuirano bavimo, prije svega, na teritoriji naše države, ali i šire.


Kad je međunarodno djelovanje u pitanju, dio smo sistema za pružanje pomoći Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, koji postoji da bi pružanje pomoći ugroženima bilo organizovano što efikasnije. Ovaj sistem podrazumijeva da nacionalno društvo Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca raspiše apel za pomoć, ukoliko sopstvenim kapacitetima ne može odgovoriti na humanitarne potrebe u svojoj zemlji. Pored direktnog obezbjeđivanja pomoći iz fonda za hitnu pomoć, Međunarodna federacija može pozvati i druga nacionalna društva da se uključe i pruže pomoć, u skladu sa mogućnostima. U slučaju Srbije i Makedonije, do sada nije upućen apel drugim nacionalnim društvima da se uključe, pa samim tim Crveni krst Crne Gore nije pokrenuo konkretne akcije prikupljanja pomoći za azilante u ovim zemljama. Pored formalnih načina djelovanja, naša organizacija ima prijateljske odnose sa kolegama iz Crvenog krsta Srbije i Crvenog krsta Makedonije, pa u neposrednom kontaktu sa njima pratimo stanje potreba i situaciju, u skladu sa čim ćemo i djelovati, kako smo i radili uvijek do sad i pomagali svima kada je to bilo potrebno.

Crveni krst Crne Gore je svjestan svog mandata i misije, u skladu sa kojima djeluje skoro 140 godina, ne čekajući da nas druge organizacije na to podsjete.