Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Pojašnjenje u vezi stavljanja u promet markice Crvenog krsta

U vezi natpisa koji su izlazili u nekim medijima ovih dana, a odnose se na stavljanje u promet markice Crvenog krsta Crne Gore, željeli bismo da damo sljedeće pojašnjenje.Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore (,,Sl. list RCG” br.28/06), propisano je da, u cilju popularisanja postignutih uspjeha, kao i za obezbjeđivanje sredstava, Crveni krst organizuje manifestacije: ,,Nedjelja Crvenog krsta“, ,,Nedjelja borbe protiv tuberkuloze“ i ,,Dani Crvenog krsta“, u trajanju od po sedam dana (Član 18 Zakona). Za vrijeme trajanja manifestacija stavlja se u promet posebna markica Crvenog krsta.

U članu 19 istog Zakona utvrđeno je da su obveznici  uplate sredstava ostvarenih u manifestacijama, pravna lica i preduzetnici koji vrše prodaju karata u smislu člana 18 Zakona, odnosno, stavljaju u promet posebnu markicu Crvenog krsta, a da se način obračuna i naplate sredstava uređuje posebnim aktom organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.

Pravilnikom o načinu obračuna i naplate sredstava u korist Crvenog krsta Crne Gore („Sl. List CG, br. 7-08) predviđa se obaveza pravnih lica i preduzetnika – obveznika uplate sredstava Crvenom krstu iz člana 18 stav 1 Zakona, da vrše obračun i naplatu, na način utvrđen Pravilnikom (član 2).

Ovakva praksa postoji i u ostalim zemljama u okruženju. Ne radi se o novom propisu, već je ova obaveza postojala i po ranijim zakonima o Crvenom krstu.

U obveznike ne spade samo Pošta Crne Gore, već i ostali subjekti koji vrši prodaju karata, ulaznica, i sl.

Sredstva obezbijeđena po ovom osnovu, raspodjeljuju se organizacijama Crvenog krsta u Crnoj Gori, koje ih koriste za sprovođenje socio-humanitarnih aktivnosti.