Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Počinje projekat ,,Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe sa invaliditetom“

Generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore Jelena Dubak i v.d sekretara za socijalno staranje Glavnog grada – Podgorice Ivan Terzić potpisali su Protokol o saradnji u oblasti socijalne zaštite, koji se odnosi na realizaciju projekta ,,Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe sa invaliditetom“.

 Ovim Protokolom dogovaraju se oblici saradnje i konkretizuju zajedničke aktivnosti na pružanju usluga podrške za život u zajednici, usmjerene na poboljšanje kvaliteta života  osoba sa invaliditetom. Sekretarijat je za ovaj projekat budžetom za 2019. godinu opredijelio iznos od  25.000,00 €.

Projekat podrazumijeva angažovanje stručnih članova mobilnog tima (socijalni radnik, psiholog i druga stručna lica), koji će pružati usluge za lica sa invaliditetom u okviru mobilnog tima do kraja 2019. godine. Njihove obaveze će se odnositi na pružanje usluga u dijelu psihosocijalne podrške u kući za osobe sa invaliditetom i njihove porodice, podršku u komunikaciji sa nadležnim institucijama i individualan pristup korisniku i njegovim/njenim potrebama, kako bi se osoba sa invaliditetom osnažila za što samostalnije funkcionisanje. Tako će mobilni tim korisnicima, ali i članovima njihovih porodica, pomoći u sticanju novih vještina kojima će sebi olakšati svakodnevicu. 

Potpisivanje Protokola

Cilj Protokola je da konsoliduje i razvije odnose i saradnju sa organizacijom Crvenog krsta Crne Gore, koja ima ulogu organizacije za pomoć državi na humanitarnom planu, uz uključenost drugih organizacija civilnog društva koje djeluju u oblasti pružanja podrške osobama sa invaliditetom, kako bi na taj način unaprijedio njihov položaj. 

Plan je da uslugama previđenim projektom bude obuhvaćeno oko 100 korisnika, a nakon prva 3 mjeseca implementacije će biti napravljena kratka evaluacija projekta, na osnovu koje će procijeniti sa kojim brojem korisnika će biti nastavljen rad. Odabir korisnika će Crveni krst Crne Gore vršiti, na snovu pristiglih prijava, zajedno sa nevladinim organizacijama i udruženjima u oblasti zaštite osoba sa invaliditetom.

Ovo je drugi projekat, koji zajedno realizuju Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada i Crveni krst Crne Gore, sa ciljem pružanja podrške osobama sa invaliditetom i unaprjeđenje kvaliteta njihovog života.